Nyheter 2.5.2008

Henrik Lax keskittyy Euroopan parlamentissa Itämereen

Henrik Lax sade på Europainformationens informationsmöte i Tammerfors att också hans efternamn förpliktigar honom att dra försorg om Östersjön.

”En EU-parlamentariker bör noggrant bestämma sig för vilka frågor han eller hon vill påverka i Europaparlamentet”, framhöll ledamoten av Europaparlamentet Henrik Lax (sfp/ALDE) när han talade i Tammerfors. Enligt Lax mening hittar man alltid bundsförvanter i parlamentet och många påverkningskanaler till andra länder om man vet vad man vill. För honom har Östersjön varit viktigast: ”Min dröm är en stabil och blomstrande Östersjöregion”. Därför är Lax med i Europaparlamentets samarbetsnätverk för Östersjöregionen.

EU utarbetar en gemensam strategi för Östersjöregionen

På uppdrag av Europaparlamentet ska Europeiska kommissionen utarbeta en Östersjöstrategi för Europeiska unionen. Strategin ska vara färdig i juni 2009. Tanken är att strategin ska godkännas under det svenska EU-ordförandeskapet samma år. Det för Finland viktiga initiativet till den nordliga dimensionen ska ingå i strategin. Detta gör det möjligt att få med Ryssland i Östersjösamarbetet. Strategin strävar efter ett rent och friskt Östersjön och ett ekonomiskt sett framgångsrikt och starkt område.

Målet om ett rent Östersjön uppnår man enligt strategin bäst med internationellt samarbete och genom att utnyttja befintliga strukturer som Östersjöns skyddskommission (HELCOM) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Östersjön – nästan ett EU-innanhav

Henrik Lax anser att det viktigaste vore att få fram gemensamma mål och bestämmelser för Östersjöregionen. Här kunde också EU-lagstiftning vara till hjälp. När Lettland, Litauen, Polen och Estland anslöt sig till unionen 2004 blev Östersjön nästan en EU-innanhavsregion. En tredjedel av EU:s befolkning bor i åtta länder runt Östersjön. Därför borde Östersjöregionen enligt Lax åsikt få en gemensam stark röst i Europeiska unionen. ”En utvidgning av Nordiska rådet vore ett sätt att förstärka Östersjöregionen. De baltiska länderna, Tyskland och Polen kunde komma med”, säger Lax.

Han framhöll att det också finns andra problem i Östersjöregionen än miljöproblemen. Det behövs gemensamma riktlinjer också för att förebygga smittsamma sjukdomar som hiv och tuberkulos samt den organiserade brottsligheten.

Mer information om EU:s Östersjöstrategi:

  Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Beredning av EU:s Östersjöstrategi: Finlands prioriteringar (EU-ministerutskottet 22.2.2008) (på finska)

Europeiska unionen behöver en Östersjöstrategi (23.11.2006) Artikel om Alexander Stubbs betänkande till Europaparlamentet

Havsforskningsinstitutets Östersjöportal

Östersjöprogrammets webbplats (på engelska)

Östersjöportal (på engelska)

Helsinki Commission, HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission)

Council of the Baltic Sea States

Baltic Sea Forum

Östersjösamarbete (formin.fi)

Text: regioninformatör Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland
Foto: informationspraktikant Satu Karonen