Nyheter 5.5.2008

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som en del av Lissabonfördraget – hur ändras medborgarens ställning?

Pressmeddelande 142/2008
5.5.2008

Europainformationen i Egentliga Finland arrangerar som en del av Europaveckan i Åbo ett seminarium för allmänheten om EU:s nya fördrag, Lissabonfördraget, torsdagen den 8 maj klockan 10.00-12.00 i evenemangssalen Studio i Åbo stadsbibliotek på Slottsgatan 2.

Avsikten är att diskutera hur medborgarens ställning ändras i EU om stadgan om de grundläggande rättigheterna blir juridiskt bindande genom Lissabonfördraget. Seminariet behandlar dessutom hur stadgan om de grundläggande rättigheterna kunde stärka i synnerhet barns rättigheter och rättigheter för personer födda utanför EU.

Seminariet är öppet för alla intresserade. Anmäl dig till Europainformationen i Egentliga Finland senast onsdagen den 7 maj per e-post: juhana.tuomola@formin.fi, eller per telefon: 010 3456 630.

Program

10.00 Anmälan och kaffe

10.10 Seminariet öppnas 

10.15 Stadgan om de grundläggande rättigheterna som en del av Lissabonfördraget. Centrala rättsverkningar.
Utrikessekreterare Lauri Voionmaa, Europaavdelningen, utrikesministeriet

11.00 Kommentarer
Forskare Sari Sirva, Åbo universitet
Regionsekreterare Eeva-Johanna Eloranta, Rädda barnen rf
Riksdagsledamot Ville Niinistö

Diskussion

12.00 Seminariet avslutas