Nyheter 5.5.2008

Jubileumsseminariet Utrikesministeriet 90 år i Tammerfors

Pressmeddelande 143/2008
5.5.2008

Utrikesministeriet firar i år att det gått 90 år sedan ministeriet grundades. I jubileumsårets program ingår en serie seminarier, som ministeriets Europainformation arrangerar i samarbete med landskapsförbunden i 13 landskap. Seminarierna behandlar aktuella internationella frågor och internationellt samarbete i landskapen.

Seminariet "Pirkanmaa muuttuvassa Euroopassa – Ulkoasiainministeriö 90 vuotta" (Birkaland i ett Europa i förändring – Utrikesministeriet 90 år) i Tampere-talo i Tammerfors den 7 maj fokuserar på aktuella EU-frågor och internationella aktiviteter i Birkaland. Seminariet arrangeras i samarbete med Birkalands förbund. Statssekreterare Teija Tiilikainen håller ett anförande om aktuella EU-frågor. Landskapsstyrelsens ordförande och vice ordföranden i EU:s regionkommitté Risto Koivisto fokuserar på regionernas roll i Europa och verkställande direktören för Tammerfors handelskammare Timo Salli diskuterar Birkaland på den internationella marknaden.

Utrikesministeriets jubileumsseminarier i landskapen inleddes i Joensuu den 16 april. Där diskuterades framför allt Finlands förbindelser österut under tiden som medlem i EU. Seminariet i Jyväskylä den 18 april fokuserade på yttre ekonomiska förbindelser. I Vasa den 7 maj presenteras aktuella utmaningar i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Serien fortsätter i höst.

I höst turnerar också utrikesministeriets jubileumsutställning i landskapen. Utställningen presenterar ministeriets 90-åriga historia med hjälp av arkivdokument och fotografier. Utställningen kommer också att publiceras i elektronisk form på ministeriets webbplats.

Närmare upplysningar om seminariet i Tammerfors och förfrågningar om intervjuer med Teija Tiilikainen: regioninformatör Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland, tfn 010 3456 450, 040 510 7515

Seminarieprogram

Birkaland i ett Europa i förändring – Utrikesministeriet 90 år
Tid: 7 maj klockan 10.00-12.15
Plats: Tampere-talo, Studio, Yliopistonkatu 55, Tammerfors

10.00 Kaffe

10.15 Seminariet öppnas /> Landskapsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Harri Jaskari

10.25 Utrikesministeriet 90 år
Enhetschef Roberto Tanzi-Albi, Europainformationen, utrikesministeriet

10.35 Aktuellt i Europa
Statssekreterare Teija Tiilikainen, utrikesministeriet

11.20 Regioner i Europa
Landskapsstyrelsens ordförande, regionkommitténs vice ordförande Risto Koivisto

11.40 Birkaland på den internationella marknaden
Ordföranden i Tammerfors handelskammare. verkställande direktör Timo Salli

Diskussion

12.15 Seminariet avslutas