Nyheter 6.5.2008

Eurooppa-päivän pääjuhlaa vietetään Hämeenlinnassa

Europadagen firas den 9 maj till minne av Schumandeklarationen, som startade den europeiska integrationen. Europainformationen medverkar i Europadagsevenemang på olika håll i Finland.

Europadagen firas i Esplanadparken. Foto: Europainformationen

Europadagen har firats i Europeiska unionens medlemsländer och i många andra europeiska länder sedan år 1986. Temat för årets Europadag är interkulturell dialog.

Firandet av Europadagen grundar sig på Frankrikes utrikesminister Robert Schumans uttalande den 9 maj 1950, som anses vara ursprungsorden för Europeiska gemenskapen. Frankrikes regering föreslog "att den fransk-tyska kol- och stålproduktionen underställs en gemensam hög myndighet, inom ramen för en organisation som är öppen för deltagande av övriga europeiska länder".

Europadagsaffisch 2008.

Förslaget som kallas Schumandeklarationen lade grunden för den europeiska integrationen och på denna grund skapades den nuvarande Europeiska unionen. I dag är Europadagen en symbol för Europeiska unionen vid sidan om unionens flagga, hymn och motto och den gemensamma valutan.

I Finland äger Europadagens nationella huvudevenemang i år rum i Tavastehus.

Mer information om Europadagens evenemang finns bland annat på Finland i Europa rf:s webbplats (på finska) och i Europainformationens kalender.

 

Europadagsevenemang i Tavastehus den 9 maj (på finska)

Schumandeklarationen

Europadagen på webbplatsen Europa

Inrikesministeriet rekommenderar flaggning på Europadagen den 9 maj