Nyheter 22.5.2008

Ungdomar i livlig EU-diskussion med statsministern

Statsminister Matti Vanhanen diskuterade EU med gymnasieelever.Statsminister Matti Vanhanen diskuterade EU-frågor med ungdomar och medier då utrikesministeriets Europainformation på torsdagen firade utgivningen av en videoserie avsedd att stödja undervisningen i EU-frågor. På plats var 65 gymnasieelever, och de ställde statsministern frågor som gällde allt från människorättssituationen i Turkiet till skyddet av Östersjön. Många elever sade sig i framtiden sikta på jobb inom EU.

Gymnasieelevernas frågor till statsministern bevisade att ungdomarna är väl insatta i centrala EU-frågor. Frågorna gällde såväl situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet som skyddet av Östersjön. De undrade också hur regeringen tänker öka de ungas intresse för Europaparlamentsvalet och vilka EU:s viktigaste utmaningar kommer att vara i framtiden. Statsministern betonade att det är viktigt att betrakta EU genom vardagliga exempel för att kunna inse vad unionen medfört.

Vid diskussionen visades det första avsnittet av fem i videoserien Spelplan EU. Avsnittet behandlade rörlighet i EU. Ämnet fick statsministern att fråga gymnasieeleverna hur många av dem siktar mot Europa efter studierna, och omkring hälften räckte upp handen.

Europainformationens serie Spelplan EU är planerad till stöd för undervisningen i EU-frågor. Serien tar med tittaren på en resa i EU-medborgarnas vardag. Samtidigt ger den information om Europeiska unionens verksamhetsområden, institutioner och beslutsfattande. Spelplanen EU erbjuder fri rörlighet och fritt företagande, stärker konsumentens rättigheter, bekämpar klimatförändring och stöder demokratisering i kandidatländerna.

Samtidigt offentliggjordes också ett EU-spel som kan spelas på Europainformationens webbplats. Spelet bygger på gymnasiets kursmaterial om EU och består av frågeserier på tre olika nivåer. Syftet med spelet är att göra undervisningen mer levande.