Nyheter 23.5.2008

Euroopan uusi ulkosuhdehallinto on suuri mahdollisuus

EU:s nya avdelning för yttre åtgärder, som ska inrättas genom Lissabonfördraget, är en möjlighet både för Europeiska unionen och för Finland. Avsikten med avdelningen är att stärka Europas roll i den internationella politiken.

Minister Stubb ser ingen konkurrens mellan Finlands egen utrikesförvaltning och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, utan avdelningen kommer enligt honom att komplettera Finlands egen politik för yttre förbindelser (fotoa: UM).

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, som ska inrättas genom Lissabonfördraget, behandlades av regeringen vid EU-ministerutskottets sammanträde den 16. maj. Enligt utrikesminister Stubb är avdelningen för yttre åtgärder till särskild nytta för små länder, eftersom de inte nödvändigtvis har resurser att ha beskickningar på alla håll i världen. Stubb ser ingen konkurrens mellan Finlands egen utrikesförvaltning och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, utan avdelningen kommer enligt honom att komplettera Finlands egen politik för yttre förbindelser.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder en vän, inte en konkurrent

Stubb ser den nya europeiska avdelningen för yttre åtgärder "mer som en vän än som en konkurrent". Den kommer inte enligt Stubb att inskränka på Finlands eget beskickningssystem, utan utgör ett slags komplement. Det europeiska representationsnätet kommer att omfatta omkring 1 000 personer i Bryssel och cirka 1 500 personer vid representationer i olika länder. Stubb ser samtidigt EU:s avdelning för yttre åtgärder som en stor möjlighet för finländska tjänstemän, då arbetsfältet kommer att vara mycket omfattande och intressant.

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att ledas av en person som i Lissabonfördraget kallas "hög representant och vice ordförande i kommissionen", eller i praktiken EU:s egen utrikesminister. EU:s utrikesminister kan dock antagligen först väljas efter Europaparlamentsvalet nästa år eftersom valet av utrikesminister kommer att återspegla valresultaten.

Budgeten ännu öppen

Budgeten för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder är ännu inte fastslagen. Det är också oklart hur det nya systemet ska finansieras. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik kräver enligt Stubb en större budget om unionen vill bli tagen på allvar också som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. EU:s utrikesministrar ska enligt preliminära planer diskutera avdelningens budget vid ett informellt möte som sannolikt äger rum i Paris i juli.

Stubb anser att inställningen till den nya europeiska avdelningen för yttre åtgärder är positiv. I medlemsländerna inser vi att det är viktigt att förena resurser, för "när EU talar med en röst, då hörs vår röst."

Vahva ulkosuhdehallinto: edellytys vaikutusvaltaiselle EU:lle maailmassa (på finska)

Finland eftersträvar en stark europeisk avdelning för yttre åtgärder och en internationellt inflytelserik Europeisk union (Pressmeddelande 167/2008, 16.5.2008)

Finlands ståndpunkter i fråga om institutionsfrågorna i EU:s nya fördrag (Pressmeddelande 138/2008, 9.5.2008)