Nyheter 26.5.2008

Pelikenttänä EU

Europainformationen har sammanställt en dvd om EU och ett EU-nätspel särskilt avsedda för skolorna. Dvd:n Spelplan EU behandlar följande teman: den fria rörligheten, den inre marknaden, kemikalier och Europaparlamentet, klimatförändringen och EU:s utvidgning. EU-nätspelet baserar sig på studiematerial för gymnasiets kurs i Europakunskap och består av frågor på tre olika nivåer.

PMIvanhanen_ETDe inbjudna gymnasisterna fick ställa frågor om aktuella EU-frågor till statsministern. Ungdomarna var bland annat intresserade av Turkiets EU-medlemskap och EU:s framtida utmaningar. (foto:UM)

Europainformationen offentliggjorde denna vecka en dvd-serie med EU som tema. Serien har producerats av Tarinatalo och är avsedd för skolorna. Vid den tillställning som arrangerades när Spelplan EU offentliggjordes hade gymnasisterna tillfälle att ställa frågor till statsminister Matti Vanhanen. Som underlag för diskussionen tittade man på det första avsnittet av fem på dvd:n. Det första avsnittet tar upp den fria rörligheten och handlar om en ung ingenjör från Björneborg som åker till Dublin för att jobba.

Den fria rörligheten är Europas kärna

Hälften av de gymnasister som samlats på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning planerar att i något skede studera utomlands. Statsminister Vanhanen ansåg att dagens gymnasister är den första genuina globala generationen, för vilken det är självklart att röra sig över gränserna.

Statsministern anser att den fria rörligheten är en av de viktigaste och mest konkreta förtjänsterna av den europeiska integrationen. Han kom ihåg sin egen gymnasietid, då det var mycket komplicerat att resa till exempel till Estland som hörde till Sovjetunionen. Det krävdes många formaliteter såsom visum och en inbjudan. I dag, efter att Estland gått med i Schengenområdet, kan man åka med båt till Estland utan några formaliteter. Statsministern ansåg det vara synnerligen viktigt att konkreta EU-frågor tas upp; det är bra att diskutera om EU utifrån vardagliga exempel.

De unga med i EU-diskussionen

Pojat pelaaGymnasisterna testade ivrigt sina EU-kunskaper och de modigaste vågade sig direkt på mästarnivån. (foto: UM)

Kirsi Crowley som regisserat dvd-serien berättade att den största utmaningen var att kunna berätta om EU på ett naturligt sätt och så att det blir förståeligt. Hur kan man intressera de unga? Hur kan man undvika EU-jargongen?

Serien tar upp EU-teman som berör oss alla på ett fartfyllt sätt och med hjälp av en ung speaker. Bland dem som intervjuas finns kommissionär Olli Rehn, Irlands integrationsminister, ingenjören från Björneborg som rest till Irland för att arbeta och en student från Turkiet. ”EU:s verksamhet berör oss alla. Därför är det viktigt att också de unga deltar i diskussionen om EU. Det får inte endast vara ett privilegium för politikerna eller EU-professorer!” framhöll Kirsi Crowley.

Turkiets EU-medlemskap intresserade gymnasisterna

Gymnasisterna var särskilt intresserade av Turkiets eventuella EU-medlemskap. Ungdomarna var speciellt bekymrade över de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Statsministern påminde om att Turkiet utvecklas hela tiden. Han framhöll också att Turkiet inte kan bli medlem förrän landet uppfyller alla kriterier för ett medlemskap. Finland vill inte bestämma var de geografiska gränserna för Europa går; det viktigaste är att EU:s medlemskapskriterier uppfylls..

Statsministern ansåg det också vara viktigt att alla länder på Balkan en dag är medlemmar i EU. Det är det enda sättet att på ett bestående sätt stabilisera regionen.

Titta på serien Spelplan EU som nätversion. (på finska)

EU-kunskaperna testades ivrigt

Testa dina kunskaper! (på finska)

EU-nätspelet baserar sig på de böcker som används som studiematerial i gymnasiets kurser om Europa. Spelet kräver ingen registrering och det är lätt att använda. Det är avsett att åskådliggöra undervisningen. Spelet består av frågor om Europa och Europeiska unionen på tre olika nivåer: novis-, gesäll- och mästarnivå.

Såväl serien Spelplan EU som EU-nätspelet lämpar sig för alla som är intresserade av EU. Älypää Oy, som också sammanställt det populära spelet EU-trivia, har planerat spelet för Europainformationen.

Skolorna kan kostnadsfritt beställa eller hämta dvd:n Spelplan EU hos Europainformationens regionala kundservicekontor.