Nyheter 27.5.2008

EU inleder förhandlingar om nytt samarbete med Ryssland

Pressmeddelande 180/2008
27.5.2008

Europeiska unionen har antagit förhandlingsmandat för ett nytt samarbetsavtal med Ryssland. EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser fattade beslutet i Bryssel på måndagen. Finland representerades vid mötet av utrikesminister Alexander Stubb, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen och försvarsminister Jyri Häkämies.

Avsikten är att inleda förhandlingarna vid ett toppmöte mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk i Ryssland den 26-27 juni. Målet är ett övergripande grundavtal som definierar de olika sektorerna i samarbetet mellan EU och Ryssland.

Samarbetet bygger för närvarande på ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Ryssland, det så kallade PCA-avtalet, som trädde i kraft 1997. År 2006 konstaterade parterna att PCA måste ersättas med ett nytt avtal som bättre motsvarar de förändrade omständigheterna och det strategiska partnerskapets behov.

Det nya avtalet och ett eventuellt ryskt medlemskap i WTO skulle bana väg för att inleda frihandelsförhandlingar. Det skulle ge bättre förutsättningar för handel och investeringar mellan parterna.

Ryssland är EU:s tredje största handelspartner efter USA och Kina, och EU är Rysslands största handelspartner. Det strategiska partnerskapet framhävs särskilt inom energisektorn. Mer än 40 procent av gasen som EU importerar och över 30 procent av oljan kommer från Ryssland.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Antti Vänskä, Rysslandsenheten, tfn 09 1605 5616