Nyheter 5.6.2008

Euroopan kemikaalivirasto vihittiin virallisesti toimintaan

ECHAKemikaliemyndigheten verkar i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas hus på Annegatan i Helsingfors. Foto: Europeiska kommissionen

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso invigde officiellt Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency) den 3 juni 2008. Myndigheten inledde sin verksamhet i Helsingfors 1.6.2007. Kemikaliemyndigheten är ett av de största EU-organen och kommer efter den treåriga inkörningsperioden att sysselsätta 400–500 personer.

Kemikaliemyndigheten ska ge tekniskt och vetenskapligt stöd till tillverkare, importörer och medlemsländernas myndigheter vid genomförandet av REACH-förordningen om kemikalieövervakning. REACH som har beskrivits som den mest ambitiösa kemikalielagstiftningen i världen kräver registrering av uppskattningsvis 30 000 kemikalier. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att sköta administreringen av risker förknippade med användningen av kemikalier med hänsyn till konsumenternas säkerhet och hälsa samt miljöaspekter.

Myndigheten administrerar registrerings- och utvärderingsprocessen, utarbetar rekommendationer för att minska riskerna med kemikalier och sköter riskhanteringen med hjälp av ett tillståndssystem. Kemikaliemyndigheten är ett av de få EU-organ som har rätt att fatta beslut som är bindande för industrin. Det åligger industrin att bevisa att ämnen är ofarliga.

Myndighetens verkställande direktör är belgaren Geert Dancet, som har varit chef för REACH-enheten på Europeiska kommissionens näringslivsdirektorat. Mandatperioden är fem år och samma person kan omväljas för tjänsten.

barroso_vanhanenBarroso och Vanhanen diskuterade bland annat genomförandet av Lissabonfördraget, klimat- och energifrågor, EU:s Östersjöstrategi och relationerna mellan EU och Ryssland. Med på bilden är också Helsingfors borgmästare Jussi Pajunen. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso invigde officiellt Europeiska kemikaliemyndigheten den 3 juni. Barroso träffade under sitt besök president Tarja Halonen och statsminister Matti Vanhanen samt riksdagens talman Sauli Niinistö.

Efter den officiella invigningen koncentrerar sig kemikaliemyndigheten intensivt på behandlingen av ansökningar om förhandsregistrering och på att utveckla registreringssystemet, rekrytera personal och förbättra datatekniksystemet.

 

Mer information:

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats

Kemikaliemyndigheten på Europeiska kommissionens webbplats för rekryterings (på engelska)

REACH-förordningen

Finlands miljöcentrals webbplats om REACH

REACH-information på social- och hälsovårdsministeriets webbplats (på finska)

REACH-rådgivning

Europeiska kemikaliemyndigheten (statsrådets webbplats)