Nyheter 12.6.2008

Uusi sivusto yleiseurooppalaiselle hätänumerolle 112

© Europeiska gemenskapernaDet gemensamma europeiska larmnumret ersätter inte de lokala larmnumren, utan fungerar vid sidan av dessa. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska kommissionen upprättade nyligen en egen webbplats för det gemensamma europeiska larmnumret. Därmed vill kommissionen främja användningen av larmnumret i Europa. På webbplatsen berättas om användningen av larmnumret 112 i EU:s medlemsstater och om fördelarna och bristerna med användningen av larmnumret.

Det gemensamma europeiska larmnumret infördes 1991 för att göra nödsamtalstjänsterna mer tillgängliga, särskilt för resande. Det kostnadsfria larmnumret fungerar i samtliga EU-länder med undantag för Bulgarien, där numret ännu inte är i användning överallt. Teleoperatörerna är i dag tvungna att meddela samtalslokalisering och kommissionen övervakar att de brister som förekommer i medlemsländernas verksamhet rättas till.

På den nya webbplatsen finns bland annat information om på vilka språk och hur snabbt nödsamtal besvaras i de olika medlemsländerna. På webbplatsen finns också jämförelser mellan hur medlemsstaterna iakttar EU:s bestämmelser i fråga om nödsamtalen och generell information om bästa praxis.

Avsikten är att göra larmnumret känt för medborgarna och tala om hur numret ska användas. Enligt en enkät vet bara 22 procent av medborgarna i EU att larmnumret 112 fungerar också i andra länder än i hemlandet och att av alla samtal är cirka 60 procent falskt alarm.

eCall-carPå bilden Vivane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället. (Foto: Europeiska kommissionen)

Finland har klarat sig lysande i kommissionens jämförelse. Av alla nödsamtal i Finland besvaras 71 procent inom 10 sekunder, nödcentralerna besvarar samtalen på finska, svenska och engelska och vid behov tolkas samtalen till tyska och franska.

Det finns planer på att inom de närmaste åren ta i bruk ny teknik så att det från en bil som råkat ut för en olycka automatiskt sänds ett meddelande till nödcentralen. EU strävar efter att alla nya bilar ska vara försedda med denna teknik för nödmeddelanden

Nödcentralerna måste också förbättra besvarandet av nödsamtal, eftersom det i EU årligen rings 100 miljoner samtal till numret 112 vid sjukdomsfall som kräver brådskande vård.

Mer information:

Kommissionens webbplats om det gemensamma europeiska larmnumret (på engelska)

Nödcentralsverket i Finland