Nyheter 13.6.2008

EU-ministrar förbereder Europeiska rådet i juni och diskuterar västra Balkan och Iran

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 181/2008
13.6.2008

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Luxemburg måndagen den 16 juni. Huvudtemat för mötet är förberedelser inför Europeiska rådet i juni. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Alexander Stubb och migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Ordförandelandet Slovenien presenterar sitt utkast till slutsatser från Europeiska rådet den 19 och 20 juni. Avsikten är att vid Europeiska rådet diskutera förberedelser inför genomförandet av Lissabonfördraget. På agendan står bland annat ratificeringsläget, det roterande ordförandeskapets roll och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, som ska inrättas genom fördraget. På Europeiska rådets dagordning står dessutom de höga priserna på livsmedel och olja samt rättsliga och inrikes frågor och yttre förbindelser.

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Kosovo, Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Den nya grundlagen i Kosovo träder i kraft söndagen före mötet, den 15 juni. Ministrarna behandlar också situationen i Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien efter valen. I samband med rådsmötet undertecknas ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Bosnien och Hercegovina.

Rådet behandlar kärnprogrammet i Iran. Enligt Internationella atomenergiorganet IAEA:s senaste rapport fortsätter Iran att anrika uran i strid med resolutionerna från FN:s säkerhetsråd. EU:s höge representant Solana ska besöka Iran före rådsmötet och ge Iran ett nytt erbjudande om samarbete från landgruppen EU3+3, det vill säga Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kina, Ryssland och USA.

På dagordningen står en översikt över situationen i Sudan. Rådet behandlar i synnerhet Sudans ovilja att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen. Domstolens chefsåklagare Luis Moreno Ocampo har inbjudits att diskutera ämnet. Därtill ges en översikt över fredsprocessen i området kring de stora sjöarna i Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi och Uganda.

Ministrarna diskuterar dessutom Kina utifrån situationen i Tibet och räddnings- och biståndsarbetet efter jordbävningarna i maj. Andra teman för de yttre förbindelserna är situationen i Mellanöstern och Burma/Myanmar samt WTO:s Doharunda.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2180, och ambassadrådet Anne Huhtamäki, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6097 eller 040 546 0456