Nyheter 16.6.2008

EP-vaalit, Itämeri ja Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuudet esillä Maarianhaminassa

Kari Ruokola/Eurooppatiedotus Ålands påverkningsmöjligheter i EU diskuterades under Medborgartorget i Mariehamns stadsbibliotek.

Åland har i och med sin autonomitet en unik särställning i Finland jämfört med alla andra regioner i landet. Under Medborgartorget som ordnades den 23 maj 2008 i Mariehamns stadsbibliotek försökte man lyfta fram och belysa den här särställningen i valet av teman för dagens föredrag och paneldiskussion.

Tillställningens första föreläsning behandlade de kommande Europaparlamentsvalen 2009. Som föreläsare fungerade Pekka Nurminen, chef för Europaparlamentets informationskontor, samt Europaparlamentariker Henrik Lax (ALDE, sfp). Ämnet är av betydelse för Åland, inte minst på grund av debatten som pågår gällande Ålands krav om att få bli ett eget valdistrikt i Europaparlamentsvalen och därmed garanteras en direkt representation i Europaparlamentet. Föreläsarna betonade att samtliga av landets europaparlamentariker representerar sin väljarkår oberoende var i landet väljarna befinner sig. Den principen gäller också de åländska röstarna.

Under den andra föreläsningen behandlade Östersjöambassadör Ole Norrback säkerhetspolitiken runt Östersjön. Även detta ämne är betydelsefullt för Åland med sitt centrala läge i hjärtat av Östersjön och en särställning som demilitariserat område. Under föreläsningen framkom att dagens säkerhetspolitiska utmaningar i Östersjöområdet i huvudsak inte är militära, utan främst handlar om miljö-, sjöfarts- och handelsfrågor.

Efter föreläsningarna kunde besökarna följa med en paneldiskussion på bibliotekets torg, där man diskuterade de autonoma områdenas påverkningsmöjligheter i Europeiska unionen via Regionkommittén. Huvudvikten i debatten lades på just Ålands möjlighet till inflytande. I panelen deltog europaparlamentariker Henrik Lax, Ålands representant i Regionkommittén Britt Lundberg (c), landskapsregeringsledamot Roger Eriksson (lib) samt lagtingsledamot Harry Jansson (åf). Under debatten framfördes att Regionkommittén har en funktion som en kontaktskapande instans, men att den på grund av sin roll som ett rådgivande organ inte är ett forum som ger direkt inflytande åt en autonom region. Idéen om att Regionkommittén på sikt kunde utvecklas till en unionens andra lagstiftande kammare där regionerna skulle få lagstiftande makt lyftes fram under debatten. Samtliga lokala representanter i panelen betonade dock att Regionkommittén endast är ett kompliment för en autonom lagstiftande region som Åland och inte kan åsidosätta kraven på direkt representation i Europaparlamentet och ministerrådet.

Under dagen hade Medborgartorgets besökare även möjlighet att bekanta sig med informationsmaterial om Europeiska unionen vid tillställningens infopunkt samt se bildkonstutställningen "Tillsammans i mångfald". Utställningen presenterade de vinnande bidragen från en bildkonsttävling för grundskolorna som Europaparlamentets informationskontor och Europeiska kommissionens representation ordnat tidigare i år.

 

Text: Regioninformatör Kari Ruokola. Europainformationen på Åland