Nyheter 24.6.2008

Brysselissä keskusteltiin EU:n tulevaisuudesta

huippukokous_2008Europeiska rådet diskuterade Lissabonfördraget och prisökningen på mat och olja. Foto: Europeiska unionens råd

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade EU:s framtid vid Europeiska rådet den 19-20 juni. Huvudtemat var Lissabonfördragets öde efter den irländska folkomröstningen. Mötet försökte också finna ett svar på den växande energi- och matkrisen.

Statscheferna ansåg vid toppmötet generellt att ratificeringen av Lissabonfördraget ska fortsätta, men att lösningen på den politiska krisen förskjuts långt in på hösten. Mötet i Bryssel lyckades inte fatta beslut om hur man kunde återuppliva Lissabonfördraget efter nederlaget i Irland. Ingen är ändå villig att börja förhandla om från början efter flera år av förhandlingar. Det är den huvudsakliga orsaken till oviljan att helt överge Lissabonfördraget.

Krisen gör förhållandena mellan medlemsländerna spändare och ingen kan med säkerhet veta med vilka regler EU i framtiden fattar sina beslut. Det som nu krävs är solidaritet med Irland och respekt för resultatet av folkomröstningen. Annars kan vi glömma allt prat om demokrati inom EU. Statscheferna beslutade i Bryssel att Irland senast i mitten av oktober ska föreslå hur man eventuellt kunde gå vidare. Då ska frågan behandlas på nytt vid ett toppmöte. Analysen kräver mer tid, men EU-länderna måste hitta en lösning tillsammans, konstaterade statsminister Matti Vanhanen.

De stigande priserna på mat och olja väckte diskussion

pressiaula_huippukokousToppmötet behandlade också den dyra maten och energin, ett tema som ligger allmänheten nära. Foto: Europeiska unionens råd

Stats- och regeringscheferna förde en grundlig diskussion om den aktuella prisökningen på livsmedel och energi. De stigande priserna påverkar framför allt låginkomsthushåll i EU och utvecklingsländer. Medlemsländerna har krävt att EU ska vidta konkreta åtgärder för att hjälpa konsumenter, men mötet kunde inte nå några snabba lösningar. Toppmötet enades om ett nödhjälpspaket till de allra fattigaste EU-medborgarna och om ytterligare stöd till fiskare. Utöver det får medlemsländerna själva axla ansvaret för att lindra effekterna av energikrisen.

Stats- och regeringscheferna ställde dessutom upp långsiktiga mål när det gäller att ytterligare reformera jordbrukspolitiken och att öka användningen av biobränsle och effektivera produktionen. Toppmötet betonade att EU står fast vid FN:s millenniemål i syfte att lösa utvecklingsproblem i världen. Samarbetet med FN och andra organisationer är viktigt i strävan efter att lösa problemen.

Frankrike har kraftigt arbetat för att sänka mervärdesskatten på bränsle, men det ansågs vara onyttigt och undergräva den fria marknaden. En tvist var att vänta i frågan, och i fråga om skattesänkningen kom parterna fram till en kompromiss enligt vilken Frankrike och kommissionen tillsammans ska utreda skattesänkningen som sedan ska behandlas igen vid nästa toppmöte.

Ytterligare information:

Europeiska rådet diskuterade Lissabonfördraget och prisökningen på mat och olja (Statsrådets pressmeddelande 189/2008)

Rådets webbplats av mötet

Lissabonfördraget (kommissionen)

Europeiska unionens energisidor

EU reagerar på de stigande livsmedelspriserna