Nyheter 25.6.2008

EU-ländernas och Medelhavsländernas toppmöte i Paris

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 193/2008
25.6.2008

Söndagen den 13 juli arrangeras ett toppmöte i Paris för Europeiska unionen och Medelhavsländerna. Mötet arrangeras av Frankrike, som inleder sitt EU-ordförandeskap i juli. Till mötet har kallats EU:s medlemsländer, de tolv partnerländer som deltar i Barcelonaprocessen samt Libyen, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Monaco. Vid mötet företräds Finland av republikens president Tarja Halonen och statsminister Matti Vanhanen.

Toppmötet inleds med en session där man har för avsikt att godkänna ett uttalande om intensifiering av samarbetet mellan EU:s medlemsländer och Medelhavsländerna. Efter sessionen hålls en supé för stats- och regeringscheferna.

Det nuvarande Euro-Medelhavssamarbetet grundar sig på Barcelonaprocessen, som inleddes år 1995 och som syftar till att främja freden, stabiliteten och välståndet i området genom en politisk dialog och en intensifiering av de ekonomiska och kulturella relationerna.

Finland stöder utvecklandet av relationerna mellan EU och Medelhavsländerna. Det är viktigt att alla EU-länder kan delta som jämbördiga partner. Finland har ända från början aktivt deltagit i Barcelonaprocessen och dess utvecklande.

Ytterligare information: utrikesrådet Risto Veltheim, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6031 eller 040 748 2697