Nyheter 2.7.2008

EU:n puheenjohtajuus vaihtui

ue2008.frDet franska ordförandeskapets logo symboliserar landets strävan att främja Europas gemensamma intressen. Logon tar upp alla språk i EU och färgerna i medlemsstaternas flaggor. Logon återspeglar också den starka relationen mellan Frankrike och EU. Foto: ue2008.fr

Slovenien var det första av de nya medlemsländerna som fungerade som EU:s ordförande första halvåret 2008. Efter Slovenien tog Frankrike över taktpinnen 1.7.2008. Detta är tolfte gången på 50 år som Frankrike innehar ordförandeskapet.

Av de nya staterna som 2004 anslöt sig till EU var Slovenien först med att inneha ordförandeskapet. Den röda tråden under det slovenska ordförandeskapet var den ett och ett halvt års plan som landet gjort upp tillsammans med de två tidigare ordförandena. I planen uppställdes gemensamma mål enligt vilka länderna drog upp sina egna riktlinjer.

Under sitt ordförandeskap fokuserade Slovenien framför allt på att arbeta för ratificeringen av Lissabonfördraget, utveckla EU:s klimat- och energipolitik, balansera läget i Västra Balkan samt på att främja dialogen mellan kulturer, religioner och traditioner. Slovenien skötte ordförandeskapet bra och till exempel Europaparlamentet berömde Slovenien för att landet överträffat alla förväntningar.

Frankrike ställer upp ambitiösa mål

Nicolas_SarkozyFrankrikes EU-politik leds av landets president Nicolas Sarkozy. Foto: Europeiska kommissionen

Frankrike har ett ambitiöst program för sitt halvår som ordförande. Ordförandeskapet bygger på fyra huvudteman: att bekämpa klimatförändring, att reformera invandrarpolitiken, att reformera jordbrukspolitiken och att utveckla ett gemensamt försvar.

Frankrike vill att EU ska vara en förebild för resten av världen när det gäller miljövård. Frankrike driver också en gemensam linje för EU i fråga om asylsökande och när det gäller att återsända illegala invandrare. Enligt Frankrike ska en utvärdering av läget i jordbrukspolitiken vara klar i november. Sarkozy bedriver också en kampanj för ett trovärdigt europeiskt försvar.

Den europeiska kulturen är huvudtemat under det franska ordförandeskapet. Under det sex månader långa ordförandeskapet arrangerar Frankrike hundratals evenemang, till vilka man inbjuder EU:s medlemsländer att presentera sitt kulturarv och sin skapande kultur.

ue.2008frEiffeltornet. Foto: ue.2008fr

Frankrike kommer inte att få det lätt under sitt ordförandeskap. Landet bör hitta svar på bland annat situationen gällande Lissabonfördraget och lösningar på den tilltagande livsmedels- och energikrisen. En utmaning är också att försöka förbättra EU:s identitet och medborgarnas uppfattning om unionen. Det ställs också stora förväntningarna på det franska ordförandeskapet, eftersom Frankrike som ett av de största medlemsländerna har stor frihet och makt att agera.

Mer information:

Det franska ordförandeskapets webbplats (på engelska)

Arbetsprogram för det franska ordförandeskapet

Ledamöters förväntningar på Frankrikes EU-ordförandeskap