Nyheter 21.7.2008

Erasmus Mundus -ohjelma pyrkii houkuttelemaan parhaat ulkomaiset opiskelijat ja opettajat Eurooppaan

Erasmus av RotterdamFoto: Europeiska kommissionen

Erasmus Mundus är ett världsomfattande program, som inspirerats av utbytesprogrammet Erasmus, för att förbättra undervisningsnivån vid europeiska universitet och locka de bästa utländska studenterna till Europa genom att erbjuda högtstående examina från europeiska universitetssammanslutningar.

Erasmus Mundus som uppstod år 2004 uppmuntrar europeiska studerande att röra på sig och delta i akademiskt utbyte i partnerländer på olika håll i världen, och främjar dessutom samarbetet kring högre utbildning mellan EU och tredje länder. Europeiska beslutsfattare och högskolor är entusiastiska inför programmet eftersom det så väl svarar mot de utmaningar som den akademiska utbildningen i Europa står inför. Man strävar alltså efter att förenhetliga den högre utbildningen i Europa och göra den globalt mera attraktiv.

Målet med Erasmus Mundus är att skapa gemensamma magisters- och doktorsexamina som kan avläggas vid universitet i åtminstone tre länder. Ambitionen är att främja utbyte och samarbete mellan högskolestuderande, forskare och universitetsfolk.

Programmet försöker göra EU till ett lockande alternativ för studerande från de tredje länder, som vanligtvis styr kosan mot USA. Europaparlamentet har föreslagit ett speciellt visum för Erasmus Mundusstipendiater för EU:s medlemsländer, plus ekonomiskt stöd som skulle uppgå till 21 000 euro för ettåriga studieprogram och 42 000 för tvååriga program.

Europaparlamentet understryker att avsikten inte är att organisera hjärnflykt utan att utbilda kommande generationer från länder i utveckling. I höst fattar parlamentet sin ståndpunkt om Erasmus Mundus andra skede.

Programmet Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students) grundades år 1987 och är en del av Europeiska unionens program för livslångt lärande för åren 2007-2013. Det skapar förutsättningar för Europeiska kommissionens initiativ gällande studier på högre nivå. 90 % av Europas högskolor deltar i Erasmus.

Finland intresserar utbytesstudenter

Erasmus MundusFoto: Europeiska kommissionen

Centret för internationellt personutbyte, CIMO, uppger att antalet utbytesstuderande som anlände till Finland ifjol för första gången överträffade antalet finska studenter som åkte utomlands. Till finländska högskolor kom sammanlagt 8415 utländska utbytesstudenter eller praktikanter år 2007. Ökningen från föregående år var 224 personer. Från finska högskolor åkte 8232 studerande utomlands. Tidigare har strömmen av utbytesstudenter främst rört sig i riktning från Finland. Största delen av de finska utbytesstudenterna, 69 %, har ett land i Europa som mål, men Asiens länder håller på att öka i popularitet. De studenter som kommer till Finland är till största delen européer, så många som 86 % kommer från ett europeiskt land. Men från Asien kommer hela tiden fler och fler för att studera i Finland. Största delen av utbytesstudenterna som kommit till oss gör det med finansiering från Erasmusprogrammet.

Mera information:

Presentation av Erasmus Mundus på Europeiska kommissionens webbsidor (på engelska)

CIMO:s information om Erasmus

Världen är din! Erasmus Mundus 2.0, meddelande från Europaparlamentet 1.7.2008