Nyheter 4.8.2008

Porissa kuulosteltiin kansalaisten mielipiteitä EU:sta – hintojen nousu ja Lissabonin sopimus puhuttivat eniten

Europainformationen deltog i juli i Finlandsarenan, ett samhälleligt diskussionsevenemang i fyra dagar i Björneborg. I samband med det kartlades också medborgarnas åsikter om Europeiska unionen. Regioninformatörerna besvarade människors frågor om EU och samlade in deras synpunkter på unionen, till exempel den fortsatta behandlingen av Lissabonfördraget.

Lissabonfördraget intresserade publiken

Foto: EuropainformationenEU-parlamentarikern Reino Paasilinna stod till tjänst vid Europainformationens tält, visserligen bara i en halv timme. Publiken hade mycket att fråga. (Foto: Europainformationen)

Lissabonfördraget verkade intressera folk mer än tidigare tack vare publiciteten kring Irlands folkomröstning. Europainformationens opinionsundersökning besvarades av över 300 personer.

Människornas åsikter om Lissabonfördragets framtid varierade stort. En tredjedel av dem som deltog i opinionsundersökningen ansåg att förhandlingarna om fördraget borde börjas om från början.

En tredjedel ansåg i sin tur att ratificeringen av fördraget bör fortsätta i de EU-länder som ännu inte gjort det. En fjärdedel förespråkade en allmäneuropeisk folkomröstning. Bara en liten del menade att man ska glömma hela fördraget.

Växande EU-fientlighet beror på prishöjningar och de storas dominans

Foto: EuropainformationenEmilia Anttila, som är regioninformatör på Europainformationen i Mellersta Finland, hjälper en kund på medborgarmarknaden. (Foto: Europainformationen)

"För höga priser” och ”priserna fortsätter att gå upp” var mångas motivering till varför EU-opinionen har blivit mer negativ. En tredjedel av deltagarna sade att de på senare tid fått en mer negativ hållning till EU. Opinionsundersökningen visade att många kopplar ihop prishöjningarna och EU:s åtgärder eller Finlands EU-medlemskap med varandra. Andra motiverade också den växande EU-fientligheten med att ett litet land inte får sin röst hörd i unionen. EU-byråkratin fick också kritik.

Över hälften av deltagarna hade inte ändrat åsikt om EU. Kring 16 procent hade börjat se mer positivt på EU. De motiverade sin positiva hållning bland annat med det mervärde som samarbete ger.

De svarande ombads också nämna vilka ämnesområden i EU som de önskar mer information om. I svaren nämndes allt från beskattning och handelssjöfart till pensionärers rättigheter, tullunionen och idrott. De mest populära ämnena visade sig vara Lissabonfördragets framtid och lantbruket.

Diskussioner om EU, Östersjön och mänskliga rättigheter

Foto: EuropainformationenUnga under 18 år fick också kommentera EU-kommissionärerna Olli Rehns och Joquín Almunias samt riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natris synpunkter på EU:s ekonomiska utveckling. (Foto: Europainformationen)

I fyra dagar i mitten av juli bredde Finlandsarenans medborgarmarknad ut sig i Björneborgs centrum, där organisationer, partier och företag presenterade sig. Det samhälleliga diskussionevenemanget, som nu arrangerades för tredje gången, lockade rikligt med publik till Björneborg.

Utöver EU handlade diskussionerna på Finlandsarenan också om de olympiska spelen i Peking och de mänskliga rättigheterna, USA:s framtid samt Ryssland och Östersjön. Även fiskerinäringens framtid väckte debatt. Publiken hade möjlighet att delta i en stor kommunalvalsdebatt där ordförandena från alla riksdagspartier var närvarande. Finlandsarenan bestod av sammanlagt ett sextiotal olika programpunkter.

Evenemangets namnkunnigaste talare var Lettlands president Valdis Zatlers, utrikesminister Alexander Stubb samt EU-kommissionärerna Olli Rehn och Joaquín Almunia.

Text: Regioninformatörerna Kanerva Kuisma, Europainformationen i Satakunta och Juhana Tuomola, Europainformationen i Egentliga Finland

Foto: Kanerva Kuisma, Europainformationen i Satakunta