Nyheter 8.8.2008

EU puuttuu tekstiviestien hintoihin

Foto: Europeiska kommissionenKommissionär Viviane Reding vill ha rimliga priser på teletjänsterna i alla EU-länder. (Foto: Europeiska kommissionen)

Förra sommaren tvingade Europeiska kommissionen mobiltelefonoperatörerna att sänka priserna på mobiltelefonsamtal över gränserna. Nu tar man itu med priserna för textmeddelanden. Kommissionens ledamot med ansvar för telekomfrågor, Viviane Reding, säger: ”EU:s medborgare ska kunna sms:a över gränserna utan att behöva betala orimliga priser.”

Inom EU sänds årligen 2,5 miljarder sms i det utländska nätet. Dessa meddelanden kostar över tio gånger mer än de sms som skickas inom ett lands gränser. Ett sms som skickas från ett annat EU-land till Finland kostar i genomsnitt 29 cent. Kommissionär Reding anser att ett rimligt pristak kunde vara 11 cent per sms.

Operatörerna har uppmanats att frivilligt sänka priserna på textmeddelandena, men utan resultat. Endast en operatör reagerade på den uppmaning som kommissionen gav i februari. Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett lagförslag för att tvinga operatörerna att sänka sms-priserna.

Man har fått bukt med samtalspriserna, nu sätter man fokus på dataöverföringar och nedladdningsbara ringsignaler

Foto: Europeiska kommissionenAvsikten med telereformen är att ge EU-medborgarna bättre och billigare kommunikationstjänster, var de än bor och reser i EU och oavsett om de använder mobiltelefoner, snabba bredbandsförbindelser eller kabelteve. (Foto: Europeiska kommissionen)

En roamingförordning som fastställer maximipris för mobilsamtal som rings utomlands trädde i kraft 30.6.2007. Enligt förordningen får det kosta högst 49 cent per minut att ringa ett mobilsamtal från ett EU-land till ett annat och högst 24 cent per minut att ta emot ett samtal. Dessa priser är skattefria, vilket betyder att mervärdesskatt läggs till priserna. I framtiden kommer samtalen att sjunka ytterligare. År 2009 får det kosta högst 43 cent per minut att ringa ett samtal och högst 19 cent per minut att ta emot ett samtal.

Kommissionen vill också få slut på de jättestora räkningarna för dataöverföring som kan överraska resande när han surfat i ett utländskt datanät med mobiltelefonen eller annan mobiluppkoppling. Kommissionen tänker också ta itu med den vilseledande marknadsföringen av nedladdningsbara ringsignaler. I en utredning som pågick ett år undersöktes över 500 webbsidor som erbjuder ringsignaltjänster i EU, Norge och Island. Hela 80 procent av webbsidorna gav anledning till noggrannare utredningar på grund av misstankar om att de inte följer konsumentlagstiftningen. Kunder lockas bland annat att ladda ner gratis ringsignaler, men de facto förbinder de sig till avgiftsbelagda beställningar av ringsignalerna. Många av webbsidorna om ringsignaler riktar sig till barn och ungdomar.

Europeiska kommissionen vill förenhetliga telemarknaden i Europa. I dag är marknaden splittrad, vilket hindrar konsumenterna i Europa att dra nytta av den gränsöverskridande konkurrensen på teleområdet. Kommissionen har föreslagit ett reformpaket, som ska förbättra konsumenternas rättigheter genom ökad konkurrens, göra de nationella övervakningsorganen mer oberoende genom att stärka deras ställning gentemot dominerande operatörer och staten samt göra kommunikationsnäten säkrare. En ny europeisk telemarknadsmyndighet ska inrättas för att bistå de nationella övervakningsmyndigheterna. Först måste dock förslagen godkännas av Europaparlamentet och rådet. Om denna procedur flyter smidigt kan förslagen bli nationell lag i slutet av 2010.

Mer information:

The roaming regulation Information om roamingförordningen för konsumenterna (på engelska)

Roamingpriser för textmeddelanden per land (på engelska)

EU:s telekomreform – en enda marknad för konsumenterna

Kommissionen föreslår en inre telemarknad för 500 miljoner konsumenter