Nyheter 11.8.2008

EU öppnade ny ekowebbplats

Foto: Europeiska komissionenEU:s märke för ekoodling ger konsumenterna säkerhet om varans ursprung och kvalitet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling vid Europeiska kommissionen har öppnat en webbplats om ekologisk livsmedelsproduktion. Webbplatsen ingår i ett handlingsprogram för ekologisk produktion som syftar till att öka kännedomen om ekoproduktion i Europeiska unionen och främja och göra den europeiska logon för ekoproduktion mer känd. Informationen är riktad i första hand till konsumenterna och därför kan man läsa om ekologisk produktion på hela 22 olika språk.

Webbplatsen har redigt framställd information om ekologisk livsmedelsproduktion och om EU-lastiftningen på området. Eftersom konsumenterna är webbplatsens huvudsakliga målgrupp innehåller den utöver basinformation om ekoodling också till exempel matrecept och ett eget ekohörn för barnen. På webbplatsen finns också informationspaket om ekomat som är skräddarsydda för olika målgrupper. Webbplatsen har ljud- och bildmaterial för massmediernas behov och läromaterial om ekomat som lärare kan använda. Allt material på sajten är gratis och får användas fritt för att informera om ekologisk produktion.

Omsorg om miljön och djuren viktigt i ekoodling

Foto: Europeiska komissionenI ekologisk produktion är det viktigt djuren får bete sig på sitt arttypiska sätt. (Foto: Europeiska kommissionen).

Ekologisk odling är en odlingsmetod som tar hänsyn till naturens kretslopp. Ekologiska odlare förbinder sig till många metoder som minskar människans inverkan på naturen. De finns strikta begränsningar för användningen av syntetiska bekämpnings- och gödningsmedel, djurantibiotika och tillsats- och insatsämnen i livsmedel. I ekologisk produktion försöker man också utnyttja lokala naturresurser och växt- och djurarter som är anpassade för lokala förhållanden.

Den ekologiska djurhållningen tar hänsyn till djurens naturliga sätt att leva. För boskap innebär det här bland annat att djuren hela tiden har möjlighet att gå ut, att fodret är ekologiskt odlat och att djuren inte får bindas upp eller hållas isolerade. De artspecifika åläggandena innebär till exempel att fjäderfä ska hållas i smågrupper så att de kan bilda sin naturliga sociala hierarki, det vill säga hackordning.

Allt populärare med ekoodling

Foto: Europeiska komissionenEkosektorn har vuxit stadigt de senaste åren både i fråga om efterfrågan och utbud av ekovaror. (Foto: Europeiska kommissionen).

Ekosektorn har vuxit snabbt de senaste åren. Mellan år 1998 och 2005 fördubblades den ekologiskt odlade arealen i EU15-området. I EU25-området var den ekoodlade arealen sex miljoner hektar år 2005, vilket var 4% av den totala arealen för jordbrukskodling. De största arealerna med ekoodling fanns i Österrike (11%), Italien (8,4%) samt i Tjeckien och Grekland (i båda 7,2%). I Finland var 6,5% av all odlingsareal ekologisk år 2005.

Efterfrågan på ekovaror har ständigt ökat. Deras andel av hela livmedelsmarknaden i EU-länderna i genomsnitt ökade från en halv till fyra procent mellan åren 1997 och 2007. Undersökningar visar att den årliga tillväxten för ekoproduktmarknaden är 10-15%.

Mera information:

Ekologiskt jordbruk: bra för naturen, bra för dig

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling

Finfood Luomu