Nyheter 20.8.2008

Julistekilpailu nuorille ”Lasten oikeus suojeluun”

Foto: Europeiska kommissionenFinlands uttagning till affischtävlingen år 2006 "EU och barnets rättigheter” vanns i serien 15–18-åringar av ett lag från Keuru. Affischens budskap är att barnen beskyddas av EU-stjärnorna. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska kommissionen utlyste den 31 juli Europeiska unionens tävling ”Barns rätt till skydd” för barn och unga i åldern 10-18 år. Priset är en resa till Bryssel i december, där de vinnande lagen får bekanta sig med Europeiska unionens institutioner och delta i prisutdelningsceremonin, där kommissionär Jacques Barrot, vice ordförande för Europeiska kommissionen, står för värdskapet.

Deltagarna har i uppgift att designa en affisch med temat barnens rätt att bli beskyddade inom EU. Deltagarna indelas efter sin ålder i två serier (10–14-åringar och 15–18-åringar), och de ska bilda lag med minst fyra personer. De som har fått pris för den bästa affischen på nationell nivå deltar i uttagningen på europeisk nivå. De tre bästa lagen i vardera åldersgruppen får inbjudan till Bryssel 7–9 december 2008.

Syftet med tävlingen är att unga européer bättre ska känna till sina rättigheter och bättre kunna försvara dem. Enligt Europeiska kommissionens vice ordförande Barrot besannas en grundläggande europeisk värdering genom att varje ung person som har EU-medborgarskap eller bor inom EU kan efterlysa sin rätt att bli beskyddad och bli hörd på allvar. Initiativet är av stor betydelse också för att det ingår som en del i kommissionens policy för att främja allas rättigheter. Kommissionen har därför som mål att införliva skyddet av rättigheter inom alla inrikes- och utrikespolitiska områden.

Foto: Europeiska kommissionenSerien för 10–14-åringar i affischtävlingen år 2007 "Europeiska unionen och icke- diskriminering” vanns av ett lag från Frankrike. (Foto: Europeiska kommissionen)

Tävlingen är en fortsättning på två tidigare tävlingar: i den första tävlingen som arrangerades år 2006 var temat att vidkänna barns rättigheter på allmän nivå och den andra tävlingen år 2007 gällde motarbetande av diskriminering. I tävlingen år 2006 deltog över 2000 lag och i tävlingen år 2007 6000 lag från olika delar av EU.

I Finland svarar Europeiska kommissionens representationskontor i Helsingfors för tävlingsarrangemangen och för de praktiska arrangemangen står den nationella koordinatorn EYP Finland ry. Lagen ombes att anmäla sig så snart som möjligt, tävlingsbidragen bör vara den nationella koordinatorn till handa senast 31 oktober 2008. Instruktioner och regler för tävlingen finns på länken nedan.

Tävlingens webbsida Barns rätt till skydd