Nyheter 27.8.2008

EU reformerar lagstiftningen om upphovsrätt

Foto: Europeiska komissionenLagreformen syftar till att ge musikerna ersättning för sina inspelningar i 95 år i stället för tidigare 50 år. (Foto: Europeiska komissionen).

Europeiska kommissionen har föreslagit en lagstiftningsreform, där avsikten är att stärka upphovsrätten för musiker och öka den fria spridningen av kulturprodukter mellan medlemsstaterna. Enligt förslaget ska musiker i framtiden få ersättning för inspelningar och skivor i 95 år i stället för nuvarande 50 år. Enligt förslaget förbjuds också upphovsrättsorganisationernas nationella monopol i stil med Teosto i Finland.

Stärkt upphovsrätt för musiker

För närvarande är musiker och sångare upphovsrättsligt skyddade i 50 år. Med lagreformen vill man förlänga upphovsrättsskyddet för musiker så att det närmar sig skyddet för kompositörer, som nu är skyddade ännu 70 år efter sin död. Kommissionens nya förslag att förlänga musikernas upphovsrättsskydd till 95 år ger artisterna en extrainkomst på 150–2 000 euro per inspelning. Trots att beloppen inte betyder mycket för artister som drar storpublik, kan de vara avgörande för studiomusiker.

Lagändringen avser att gagna både artister och musikproducenter. Bägge har rätt till ersättning när en inspelning spelas i radion eller ett publikt utrymme såsom i barer eller köpcentrum. Avsikten är också att stärka skyddet för verk med flera kompositörer. Enligt förslaget upphör upphovsrätten för sådana verk först 70 år efter den sista kompositörens död.

Man vill att musiken ska omfattas av den fria rörligheten

Enligt kommissionens mening begränsar det nuvarande upphovsrättssystemet för musiker den fria konkurrensen. I det nya lagförslaget föreslås att kompositörens rättigheter i princip kan säljas inom hela Europa, inte bara till nationella upphovsrättsorganisationer. Upphovsrättsmonopol i stil med Teosto i Finland förbjuds. Kommissionen säger att den uppmuntrar musikmakarna att konkurrensutsätta upphovsrättsorganisationerna för att få bättre avtal.

Enligt lagreformen kan kompositörer och textförfattare allt oftare fritt ge vilken som helst av de 24 upphovsrättsorganisationerna inom EU rätt att bära upp sina royalties – beroende på kostnader och servicekvalitet. Enligt dagens praxis måste upphovsrätten för till exempel tv- och radioutsändningar som sänds utomlands vid behov sökas i olika länder.

Planen om att utvidga artisternas upphovsrättsliga skydd offentliggjordes i mitten av juli. Kommissionen har också ordnat ett offentligt samråd om upphovsrätten i informationssamhället och tiden för att svara på det går ut i slutet av november 2008. Enligt planerna ska direktivet vara klart före EU-valet 2009.

Mer information:

Europeiska kommissionen: Stärkt upphovsrätt för musiker

EU och kulturen

Teosto

Kommissionens generaldirektorat för EU:s gemensamma marknad (på engelska)

Kommissionens förslag till reform av upphovsrättslagstiftningen (på engelska)