Nyheter 29.8.2008

Europeiska rådet diskuterar läget i Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 237/2008
28.8.2008

Torsdagen den 28 augusti beslutade statsrådet om Finlands representation vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel den 1 september. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Alexander Stubb. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del man behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Europeiska rådets extra möte behandlar läget i Georgien och relationerna mellan EU och Ryssland. Avsikten är att särskilt behandla det humanitära läget i Georgien.

Europeiska rådet kommer troligtvis att diskutera unionens deltagande när det gäller att förbättra det humanitära läget i Georgien. Finland understöder avsikten att under ledning av EU arrangera ett biståndsmöte för att stöda återuppbyggnaden av Georgien.

Läget i Georgien inverkar på relationerna mellan EU och Ryssland. Vid Europeiska rådet kommer man troligtvis att föra en första diskussion om läget och verkningarna.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Kare Halonen, tfn (09) 1602 2180 och överinspektör Nina Hyvärinen, tfn (09) 1602 4089, statsrådets EU-sekretariat