Nyheter 2.9.2008

Allt fler miljömärkta produkter

Foto: Europeiska kommissionenI kommissionens nya handlingsplan uppmuntras producenterna att tillverka mindre miljöbelastande produkter och få konsumenterna att prioritera dessa. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska kommissionens nya handlingsplan för hållbar konsumtion, produktion och industri uppmuntrar industrin inom EU att producera ännu miljövänligare produkter än tidigare. Det är också meningen att mindre miljöbelastande produkter ställs fram i affärerna så att man bättre lägger märke till dem. I handlingsplanen ingår bland annat formgivning och tillverkning av miljövänliga produkter samt produkternas energi- och miljömärkningar. En del av EU:s nya insatser är obligatoriska och en del är frivilliga. Enligt kommissionen går det att minska skadeverkningarna på miljön utan att det nämnvärt påverkar vårt välstånd. Med hjälp av de föreslagna insatserna är det möjligt att minska förbrukningen av energi för uppvärmning, belysning och underhåll av byggnader med hela 30 %.

Europeiska kommissionen kräver att en större mängd produkter skall förses med energieffektivitets- och miljömärkningar

EU:s energimärkningI EU:s obligatoriska energimärkning finns uppgifter om hushållsmaskiners energiförbrukning och prestationsförmåga. Det är meningen att märkningen skall styra konsumtionen mot energisnålare produkter (Foto: Europeiska kommissionen)

Kommissionen vill utöka planeringen av energisnåla produkter genom att direktivet om ekodesign, som trädde i kraft i somras, skall gälla ett bredare sortiment. Det nuvarande direktivet uppställer minimikrav endast för energiförbrukande apparater. Enligt det nya förslaget skall direktivet i fortsättningen även omfatta produkter, som inte kräver energi för att fungera, men inverkar på energiförbrukningen. Enligt kommissionen minskar effektivare isolering av fönstren värmekostnaderna med hela 11 % och utsläppen av växthusgaser med mer än en femtedel.

Europeiska miljömärketEuropeiska miljömärket är frivilligt och märkets kravnivå har satts så att 5–40 procent av produkterna i en produktgrupp kan få rätt att använda märket. (Foto: Europeiska kommissionen)

Med hjälp av produkternas miljö- och energieffektivitetsmärkningar kan konsumenterna känna igen produkter med mindre miljöverkningar. Enligt de nuvarande bestämmelserna skall tvättmaskiner och elektriska ugnar som säljs i hushållsmaskinaffärer vara energieffektivitets- och miljömärkta. Kommissionen vill se att den obligatoriska energiförbrukningsmärkningen och den frivilliga EU-blomman används för allt fler produktgrupper.

I kommissionens handlingsplan föreslås vidare att den offentliga förvaltningen skall börja gynna hållbara och ekologiska anskaffningar. Nationella, regionala och lokala myndigheter använder hela 16 % av EU-ländernas bruttonationalprodukt till bygg- och trafikprojekt, renhållning samt till andra varor och tjänster. En så pass stor efterfrågan har betydelse när det gäller att styra marknaden att producera allt fler miljövänliga produkter och tjänster. Kommissionen vill också utvidga samarbetet med detaljhandeln och konsumenterna, göra konsumenterna förtrogna med konsumtionens miljöverkningar samt ge industrin impulser till innovationer och produkter som tar hänsyn till en hållbar utveckling.

 

Mer information:

Kommissionens handlingsplan för hållbar konsumtion, produktion och industri (på engelska)

Miljömärken (på finska)