Nyheter 4.9.2008

Europainformationen och jord- och skogsbruksministeriets informationsturné om reformer i EU:s jordbrukspolitik

Pressmeddelande 315/2008
4.9.2008

Utrikesministeriets Europainformationen och jord- och skogsbruksministeriet JSM ordnar under höstens lopp en serie diskussionstillställningar om reformer inom jordbrukspolitiken och deras effekter på Finland. Serien öppnas av jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila måndag den 8 september kl. 18 i Forssa spinneri.

Tillställningar ordnas under höstens lopp på följande orter: Jyväskylä 22.9., Tammerfors 23.9., Mariehamn 1.10., Åbo 20.10., Sotkamo 22.10., Kuopio 28.10., Rovaniemi 29.10., Vasa 30.10., Kannus 4.11., Helsingfors 5.11., Heinola 5.11., Uleåborg 5.11., Villmanstrand 10.11., Björneborg 11.11., Seinäjoki 12.11., S:t Michel 13.11., Borgå 19.11., Kouvola 25.11. och Joensuu 27.11. Tillställningarna inleds med anföranden av tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet, lokala påverkare och representanter för jordbruksorganisationer. Tillställningarna är öppna för alla. Närmare program finns i evenemangskalendern på Europainformationens webbplats när programinnehållet har fastställts.

I halvtidsgranskningen eller den s.k. hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik granskas effekterna av de reformer som genomfördes år 2003 och funktionaliteten av den gemensamma jordbrukspolitiken. Avsikten är att strömlinjeforma och modernisera jordbrukspolitiken samt utvärdera hur den fungerar bl.a. i den utvidgade Europeiska Unionen och under förändrande internationella förhållanden.

De för Finland centrala frågorna i jordbrukspolitikens hälsokontroll är fortsättning av produktionsbundna stöd på nötköttssektorn, åtgärder för mjölkkvotssystemets mjuka nedläggning och möjligheter att betala produktionsbundna stöd.

EU:s jordbrukspolitik reformeras – effekter på Finland?
Tid: Måndag den 8.9.2008 kl. 18.00 – 19.30
Ort: Forssa, Tavastlands yrkeshögskolas audiotorium, Wahreninkatu 11 C, våning 4
kl. 18.00 Öppning
Enhetschef Roberto Tanzi-Albi, utrikesministeriet
kl. 18.10 Reformer inom EU:s jordbrukspolitik
Minister Sirkka-Liisa Anttila, JSM
kl. 18.45 Kommentarer
Ordförande för Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK:s direktion i Tavastland Markku Länninki
kl. 19.00 Diskussion

Kaffeservering före tillställningen. 

Närmare upplysningar: Europainformationens enhetschef Roberto Tanzi-Albi, tfn (09) 1605 5813 eller 040 551 5787, informatör Mervi Ukkonen, JSM, tfn (09) 1605 3326, 040 558 1939. Tillställningen i Forssa: regioninformatörer Tiina Järvelä och Anni Lehtonen, tfn 010 3456 270 eller 040 510 7555.