Nyheter 8.9.2008

Ministrarna i landskapen – Arbetsminister Cronberg i Joensuu

Pressmeddelande 318/2008
5.9.2008

Under hösten arrangerar statsrådets kansli i samarbete med utrikesministeriets Europainformation EU-diskussioner som går under namnet ”20/20 – ministrarna i landskapen”. Var och en av regeringens tjugo ministrar deltar i en av diskussionerna som äger rum i Finlands tjugo landskap. Statsminister Matti Vanhanen inledde diskussionsserien i Helsingfors den tredje september.

Under de närmaste åren och decennierna står Europeiska unionen inför stora utmaningar. För Finland innebär EU-samarbetet möjligheter till utökad välfärd och säkerhet för medborgarna.

Vad tycker du att är viktigt i Finlands EU-politik? Diskussionsserien leder förhoppningsvis till mera dialog mellan regeringen och medborgarna, och att konkreta EU-frågor diskuteras före Europaparlamentsvalet i juni 2009.

Diskussionen i Joensuu försiggår måndagen den 8 september klockan 17.00-18.30 i Joensuu universitets sal C2, Yliopistonkatu 4. Arbetsminister Tarja Cronberg kommer då att berätta om aktuella EU-ärenden som berör hennes ansvarsområde. Arja Airaksinen, chef för Pohjois-Karjalan Radio kommenterar, och konferencier är arbets- och näringsministeriets informatör Mikko Myller. Därefter är det fritt fram för frågor och diskussion. Tillställningen är öppen för allmänheten.

Mera information: Anna Romo, regionalinformatiör