Nyheter 9.9.2008

EU-maat yksimielisiä Georgian tilanteesta

Vanhanen RasmussenStatsminister Matti Vanhanen och Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen på toppmötet i Bryssel 1.9.2008. (Foto: Europeiska unionens råd)

EU-ordförandelandet Frankrike ordnade ett extra insatt Europeiska rådets möte i Bryssel 1.9.2008. Mötet behandlade situationen i Georgien samt relationerna mellan EU och Ryssland. Den humanitära situationen i Georgien diskuterades särskilt. EU-länderna nådde snabbt samförstånd om de åtgärder som ska vidtas. Alla EU-länderna betonade att Ryssland måste iaktta det avtal om eldupphör som ingicks mellan Ryssland och Georgien den 12 augusti 2008, och att sexpunktsavtalet måste genomföras fullständigt. Avtalet om eldupphör förhandlades fram med hjälp av EU:s medling. Avtalet förutsätter förutom eldupphör att internationella förhandlingar inleds och att båda parter drar sig tillbaka till de posteringar de hade före konflikten.

EU-ledarna är tillfreds med att EU kan svara på kriser med en röst, snabbt och effektivt. Finland representerades vid mötet av statsminister Matti Vanhanen assisterad av utrikesminister Alexander Stubb. Republikens president Tarja Halonen deltog i mötet när det behandlade ärenden som hör till presidentens befogenheter.

Relationerna mellan Europeiska unionen och Ryssland omvärderas

Krisen i Georgien påverkar relationerna mellan EU och Ryssland. Utrikesminister Alexander Stubb konstaterade efter toppmötet att paradoxalt nog har krisen i Georgien enat EU:s syn på Ryssland. Från vardera flanken har man närmat sig mitten. Före toppmötet hade unionens medlemsländer olika syn på Ryssland. Till exempel de baltiska länderna, Polen, Storbritannien och Sverige kom med hårda ställningstaganden i offentligheten och/eller ville isolera Ryssland. En del av medlemsländerna ville upprätthålla diskussionskontakterna och försvarade betydelsen av relationerna mellan EU och Ryssland. EU:s stats- och regeringschefer beslutade tillsammans att händelserna i Georgien visar på behovet att utreda nya källor och försörjningsvägar för energiförsörjningen i Europa. ”EU måste omvärdera sina relationer med Ryssland”, sammanfattade Frankrikes president Nicolas Sarkozy.

Europeiska rådets ordförande, president Nicolas Sarkozy, reser till Moskva den 8 september i sällskap av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och den höge utrikespolitiska representanten Javier Solana för att anmoda Ryssland att till alla delar iaktta fredsplanen för Georgien. Förhandlingarna om partnerskapsavtalet skjuts upp tills trupperna har dragit sig tillbaka till positionerna före 7 augusti 2008. EU kommer att följa upp att Ryssland iakttar avtalet, och utvärderar situationen på nytt vid toppmötet i Nice den 14 november 2008.

EU:s stöd till Georgien och de övriga länderna i regionen

EU har redan sänt en sakkunniggrupp till krisområdet för att bedöma behovet av humanitär hjälp. Inom kort reser också civila observatörer till området för att övervaka att avtalet om eldupphör iakttas. EU deltar i förbättrandet av det humanitära läget i Georgien: ECHO som samordnar EU:s humanitära hjälp har lovat 6 miljoner euro för Georgien och medlemsländerna sammanlagt 10 miljoner euro utöver detta. Finland har lovat ge humanitärt bistånd om högst en miljon euro.

Mer information:

Europeiska rådets extra möte i Bryssel den 1 september 2008 – Ordförandeskapets slutsatser

Finland önskar en enig syn inom EU på krisen i Georgien – Statsrådets pressmeddelande 29.8.2008