Nyheter 9.9.2008

Pääministeri Matti Vanhanen avasi 20/20 -ministerit maakunnissa -kierroksen Helsingissä

20/20 Helsinki Nato och Ryssland fick känslorna att svalla och orsakade ordväxling bland publiken. (Foto: Europainformationen).

Statsminister Matti Vanhanen öppnade diskussionsserien ”20/20 – ministrarna i landskapen” på Helsingfors universitet onsdagen den 3 september 2008. Diskussionen i Porthanias föreläsningssal hade lockat en publik på drygt hundra personer och publiken ställde många frågor.

Statsminister Vanhanen talade bland annat om Finlands påverkningsmöjligheter i Europeiska unionen.Vanhanen kommer att sammankalla ett öppet diskussionsforum i början av 2009 för att ta reda på vad Finland önskar av EU 2010 och planera Finlands strategi för påverkan i EU.

Vanhanen poängterade vikten av starka europeiska institutioner och framhöll att med starka institutioner är Finland en jämlik part i beslutsfattandet:”Det får inte uppstå mindre grupper inom Europeiska unionen.”Inom EU har det upprepade gånger skett att en grupp medlemsländer har fördjupat sitt samarbete medan andra lämnats utanför.Senast skedde detta i juli då nio länder meddelade att de inleder ett närmare samarbete gällande lagstiftningen om internationella skilsmässor.

Suomen Kuvalehtis chefredaktör Tapani Ruokanen, som fungerade som opponent, gycklade EU-institutionernas rykte och sade att det låga valdeltagandet i EU-valen beror på att Europeiska unionens tjänstemän anses vara ”vår tids adelsmän” och Europaparlamentet ”en begravningsplats för slutslitna politiker”.Ruokanen kritiserade också EU:s svaga reaktioner på militära kriser:”Ett hot om att säga upp ett partnerskap är inte en tillräcklig reaktion på krigshandlingar.”

Vanhanen coh Ruokanen ”Finland bör prioritera sina önskemål så att vi kan driva igenom saker som är viktiga för oss”, betonade statsminister Vanhanen vid öppnandet av diskussionsserien ministrarna i landskapen.

Många av de frågor som ställdes gällde situationen i Georgien.Också direktiven diskuterades.Det föreslogs att endast de direktiv som passar Finland skulle införas.Frågor ställdes också om energisparandet, EU:s självförsörjning visavi energi och om alternativa energileverantörer och försörjningsvägar.

Det här var den första i en rad diskussioner där samtliga 20 ministrar deltar i någon av de EU-diskussioner som arrangeras i de 20 landskapen i Finland.

20/20 – ministrarna i landskapen – kom och diskutera EU-frågor!