Nyheter 12.9.2008

Diskussionsmöte om ”vad kan EU göra för Östersjön?”

Pressmeddelande 330/2008
12.9.2008

Nylands Europainformation arrangerar ett diskussionsmöte som är öppet för allmänheten fredagen den 19 september kl. 14 – 15.30 om ämnet "Vad kan EU göra för Östersjön?" Adressen är Lilla Parlamentets medborgarinfo, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

På diskussionstillfället behandlas de problem som belastar Östersjöområdet och utmaningar för framtiden, samt hörs ett anförande om EU:s Östersjöstrategi som är under beredning. Hur kan Östersjön klara av utmaningarna och i vilka punkter kan EU hjälpa?

Diskussionen inleds av europarlamentariker Riitta Myller och chef för programmet "Östersjöns tillstånd och globala förändringar" Juha-Markku Leppänen från Havsforskningsinstitutet. Kommentarer ges av Hannele Ahponen, koordinator för vattenskyddsprojekt från Finlands Naturskyddsförbund.

Kaffe serveras innan diskussionen.

Närmare upplysningar: Nylands Europainformation, regioninformatör Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565, 040 510 7511.