Nyheter 12.9.2008

Utrikesministrarna finslipar EU:s övervakningsuppdrag i Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 266/2008
12.9.2008

EU:s råd (allmänna frågor och yttre förbindelser) sammanträder måndagen den 15 september i Bryssel. Mötets huvudtema är läget i Georgien. Från Finland deltar utrikesminister Alexander Stubb och utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen.

Utrikesministrarnas mål är att fatta beslut om att starta ett europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt övervakningsuppdrag i Georgien och att utse en chef för övervakningsuppdraget. Avsikten är att sända 200 observatörer till Georgien före den 1 oktober. Utgångspunkten är en god samordning med framför allt Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) och FN. Man har börjat förbereda Finlands deltagande i operationen och målet är att kunna sända minst tio finländska experter till Georgien.

I fråga om västra Balkan tar man upp läget i Serbien. Utrikesministrarna tar eventuellt upp frågan om ikraftsättandet av ett stabiliserings- och associationsavtal mellan EU och Serbien som en följd av gripandet av den misstänkte krigsförbrytaren Radovan Karadzic. Avtalets ikraftträdande har undantagsvis lagts på is på grund av Serbiens bristande samarbete med den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. Finland understöder ett påbörjande av genomförandet av ett tillfälligt stabiliserings- och associeringsavtal. Avtalet kan uppmuntra Serbien till fortsatta åtgärder i samarbete med krigsförbrytartribunalen i Haag och är ett konkret stöd för att närma Serbien till Europeiska unionen.

Ministrarna kommer att diskutera läget i Zimbabwe. Förhandlingarna om en nationell samlingsregering i Zimbabwe har än så länge varit resultatlösa och frågan om maktfördelningen är olöst. Finland anser det vara beklagligt att förhandlingarna mellan parterna i Zimbabwe inte hittills har lett till ett resultat som skulle beakta det zimbabwiska folkets vilja i valet den 29 mars. Eftersom läget trots förhandlingsförsök har försämrats anser Finland det vara motiverat att utöka EU-sanktionerna.

Rådet behandlar också läget för Världshandelsorganisationen WTO:s förhandlingar i den s.k. Doharundan. Europeiska kommissionen ger sin bedömning av handelsrundans utsikter för i höst efter det misslyckade WTO-ministermötet i Genève i juli. Finland hoppas att förhandlingarna om Doharundan kan upptas så snart som möjligt. Finland strävar efter ett balanserat, ambitiöst slutresultat som omfattar alla förhandlingsområden. Före rådets möte sammanträder EU:s handelsministrar och diskuterar temat handel och klimatförändring.

Ordförandelandet Frankrike presenterar för rådet sitt förslag till Europeiska rådets agenda den 15 och 16 oktober. Under Europeiska rådets möte i oktober behandlas Lissabonfördraget, pakten för invandring och asyl, unionens ekonomiska och finansiella situation samt miljö- och klimatfrågor. Vid behov följer man även upp Europeiska rådets extra möte i början av september.

Ytterligare information: ambassadrådet Anne Huhtamäki, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6097 eller 040 546 0456 och specialsakkunnig, EU-ärenden Jonna Laurmaa, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2191