Nyheter 18.9.2008

EU lähettää 200 tarkkailijaa Georgiaan

Gaerc 15.9.2008 Foto: Europeiska unionens rådEU har föresatt sig att lösa krisen i Georgien. Unionen sänder experter och ekonomisk hjälp till Georgien. (Foto: Europeiska unionens råd)

Europeiska unionen genomför en civil krishanteringsoperation på 200 personer i Georgien. Observatörerna ska finnas på plats senast den 1 oktober. ”Det handlar om en av EU:s snabbast startade operationer”, sade utrikesminister Alexander Stubb i Bryssel.

Medlemsländernas utrikesministrar bekräftade inledningen på operationen den 15 september när EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser samlades i Bryssel. Operationen är en följd av det avtal i sex punkter om eldupphör mellan Ryssland och Georgien som förhandlades fram med hjälp av EU. EU har meddelat att den föresätter sig att lösa krisen i Georgien.

Avsikten är att skicka tio finländska specialister på polisväsen och mänskliga rättigheter till Georgien. Det största antalet observatörer kommer från Frankrike, Italien och Tyskland. Nästan alla medlemsländer har anmält att de är beredda att skicka experter till Georgien. Observatörsgruppen består bland annat av poliser samt experter på rättsväsen och människorättsfrågor. Fransmannen Pierre Morel har utsetts till EU:s särskilde representant för krisen i Georgien. Han är sedan tidigare EU:s särskilde representant för Centralasien.

Insatsens finansiering kommer från medlemsländerna och från budgeten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Medlemsländerna svarar i stor utsträckning för kostnaderna för de specialister som sänds till området. Insatsens kostnader består bland annat av personalkostnader, resor, administration och andra löpande utgifter.

Europeiska kommissionen planerar att ge ett bidrag på 500 miljoner euro under åren 2008–2010 till Georgien för återuppbyggnad och ekonomisk stimulans. Förhandlingar om detta kommer att föras i Bryssel den 14 oktober under ledning av Europeiska kommissionen.

Mer information:

Europeiska unionens råds slutsatser (på engelska): Council Conclusions on Georgia External Relations Council meeting in Brussels, 15 and 16 September 2008

EU-länderna eniga om situationen i Georgien – Europeiska rådets extra möte 1.9.2008