Nyheter 18.9.2008

Förändringar i luften – en serie öppna diskussionsmöten om EU:s klimat- och energipolitik börjar

Pressmeddelande 341/2008
17.9.2008

De internationella klimatförhandlingarna, EU:s klimat- och energipaket och Finlands klimat- och energistrategi på lång sikt är diskussionsämnen för en serie regionala tillställningar som börjar den 24 september.

Utrikesministeriets Europainformation organiserar på hösten i samarbete med arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet åtta informations- och diskussionsmöten för att informera om hur man vill svara på klimatförändringen på både internationella och nationella nivån. Tillställningarna är öppna för allmänheten. Diskussionen fortsätter våren 2009, då flera tillställningar kommer att ordnas i olika delar av Finland.

Tillställningar ordnas under höstens lopp på följande orter:

24.9. Kouvola
24.9. Borgå (på svenska)
29.9. Åbo
1.10. Lahtis
13.10. Helsingfors
15.10. Rovaniemi
20.10. Jyväskylä
3.11. Tavastehus

Experter inom klimat- och energibranschen och tjänstemän kommer att inleda möten. Miljöminister Paula Lehtomäki deltar i tillställningarna i Åbo och Helsingfors och näringsminister Mauri Pekkarinen inleder diskussionen i Lahtis och Jyväskylä. Statssekreterare vid arbets- och näringsministeriet Mikko Alkio är med tillställningen i Åbo.

Diskussionsmötet i Kouvola äger rum den 24 september kl. 16.00 – 18.00 i Kouvola huvudbiblioteks auditorium, Salpausselänkatu 33. Samma dag kl. 17.00 – 19.00 ordnas en tillställning på svenska i Hanna-auditoriet i Borgå Amisto, Alexandersgatan 20.

Klimatförhandlingar och förändringsutmaningar som bakgrundsfaktor

De internationella förhandlingarna om ett nytt klimatavtal för tiden efter år 2012 ska enligt planerna slutföras i Köpenhamn i december 2009.

EU vill agera som lokomotiv och vägvisare i klimatförhandlingarna. Europeiska kommissionen lade ju också den 23 januari 2008 fram ett förslag till ett klimat- och energipaket. Med hjälp av paketet vill man minska koldioxidutsläppen i Europeiska unionen samt höja energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Finland förbereder sig att fylla sina egna nationella förpliktelser. Den redogörelse som i november 2008 ska avlåtas till riksdagen innehåller de viktigaste målen och medlen för Finlands klimat- och energipolitik för flera årtionden framåt. Regeringen håller på att bereda också en framtidsredogörelse som tar ställning till mål på längre sikt, ända fram till år 2100.

Närmare upplysningar: enhetschef Roberto Tanzi-Albi, Europainformationen, tfn 09 160 55813 eller 040 551 57787, informatör Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 3577, och informatör Karoliina Kinnunen, miljöministeriet, tfn 050 521 3047. I frågor som berör tillställningen i Kouvola: regioninformatör Leena Halonen, Europainformationen i Kymmenedalen, tfn 010 345 6370 eller 040 510 7526. I frågor som berör tillställningen i Borgå: regioninformatör Hanna Öunap, Europainformationen i Östra Nyland, tfn 010 345 6260 eller 040 829 3738.