Nyheter 29.9.2008

Minister Väyrynen deltar i EU:s inofficiella utvecklingsministermöte i Bordeaux

Pressmeddelande 356/2008
26.9.2008

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar den 29 – 30 september i EU:s inofficiella utvecklingsministermöte i Bordeaux i Frankrike.

Under mötets första dag är diskussionsämnen livsmedelssäkerheten och EU:s åtgärder för att besvara kriser. Priserna på jordbruksprodukter och baslivsmedel har avsevärt stigit under se senaste åren, vilket i första hand drabbar de fattigaste befolkningsgrupperna. Finland betonar betydelsen av landsbygdsutvecklingen och utvecklingssamarbetet som stöder handeln i att utveckla jordbrukssektorn och landsbygdens näringsverksamhet.

Ministrarna diskuterar också om den europeiska biståndsarkitekturen. Temat koncenterar på hur samarbetet mellan utvecklingssamarbetets instrument och aktörer skulle kunna förbättras och hur utvecklingssamarbetets financiering skulle delas mera rättvist.

Under andra mötesdagen behandlas EU:s inställningar till översynskonferensen om utvecklingsfinansiering som ordnas i Doha vid månadsskiftet november-december. Finland understryker att också dialogen om utvecklingsfinansieringen ska omfattande granska utvecklandet av hållbar utveckling. Mera vikt borde läggas på utvecklandet av den privata sektorn som utgör grunden för hållbar ekonomisk utveckling och avlägsnande av fattigdom.

Ytterligare diskussionsämnen på mötet är klimatförändringen och u-ländernas behov i ljuset av partsmöten i Poznan och Köpenhamn. Finland betonar att utvecklings- och klimatfrågor kan inte skiljas utan klimatfrågorna ska diskuteras i samband med den utvecklingspolitiska diskussionen. Anpassande och förebyggande åtgärder ska starkt förbindas med den utvecklingssamarbetsverksamhet och de nationella planer på att minska fattigdom som äger rum i u-länderna.

På mötet behandlas också stärkandet och finansieringen av u-ländernas hälsosystem, den humanitära situationen i Georgien och de kommande EU-ordförandeländerna Tjeckiens och Sveriges tyngdpunkter inom utvecklingspolitiken.

Närmare upplysningar: ministerns specialmedarbetare Ossi Martikainen, tfn 040 592 6769, och ambassadrådet Pirjo Suomela-Chowdhury, tfn 040 721 7159