Nyheter 6.10.2008

Förändringar i luften? – diskussionsmöte om EU:s klimat- och energipolitik i Helsingfors

Pressmeddelande 374/2008
6.10.2008

De internationella klimatförhandlingarna, EU:s klimat- och energipaket och Finlands klimat- och energistrategi på lång sikt är teman vid det öppna diskussionsmötet som organiseras den 13 oktober klockan 18 – 19.30. Platsen är sal 1 i Forsthuset vid Helsingfors universitet, Unionsgatan 40.

Diskussionen inleds av miljöminister Paula Lehtomäki, överdirektör Taisto Turunen från arbets- och näringsministeriet och konsultative tjänstemannen Jaakko Ojala från miljöministeriet.

Den gemensamma informations- och diskussionsmötesturnén för utrikesministeriets Europainformation, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet har kommit halva vägen angående det här årets evenemang. Motsvarande tillställningar i Kouvola och Åbo (24.9.) och i Lahtis (1.10.) lockade många åhörare.

Under hösten 2008 ordnas Förändringar i luften? -evenemang ännu på följande orter:

13.10. Helsingfors
15.10. Rovaniemi
20.10. Jyväskylä
3.11. Tavastehus

De internationella förhandlingarna om ett nytt klimatavtal för tiden efter år 2012 ska enligt planerna slutföras i Köpenhamn i december 2009.

EU vill agera som lokomotiv och vägvisare i klimatförhandlingarna. Europeiska kommissionen lade ju också den 23 januari 2008 fram ett förslag till ett klimat- och energipaket. Med hjälp av paketet vill man minska koldioxidutsläppen i Europeiska unionen samt höja energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Finland förbereder sig att fylla sina egna nationella förpliktelser. Den redogörelse som i november 2008 ska avlåtas till riksdagen innehåller de viktigaste målen och medlen för Finlands klimat- och energipolitik för flera årtionden framåt. Regeringen håller på att bereda också en framtidsredogörelse som tar ställning till mål på längre sikt, ända fram till år 2100.

Närmare upplysningar: enhetschef Roberto Tanzi-Albi, Europainformationen, utrikesministeriet, tfn 09 160 55813 eller 040 551 57787, informatör Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 3577, och informatör Karoliina Kinnunen, miljöministeriet, tfn 050 521 3047. I frågor som berör tillställningen i Helsinki: regioninformatör Hanna Päivärinta, Nylands Europainformation, tfn 040 510 7511