Nyheter 7.10.2008

Kansalaiset tutustuivat Eurooppatiedotuksen ja ulkoministeriön toimintaan Merikasarmilla

Foto: EuropainformationenUtrikesministeriet firade sitt 90-årsjubileum med ett öppet evenemang för allmänheten den 28 augusti 2008 vid Sjöekipaget. Europainformationen presenterade sin verksamhet vid ett eget utställningsbord, där allmänheten fick testa sina kunskaper om EU i ett webbspel och delta i en frågesport med frågor om Europa. Publikationer om EU delades också ut.

Besökarna kunde delta i guidade rundturer i ministeriets lokaler, de hade möjlighet att bekanta sig med olika avdelningars verksamhet och träffa ambassadörer och generalkonsuler. Vid sitt utställningsbord intervjuade Europainformationen besökarna om vad dessa tyckte om evenemanget. De flesta av de intervjuade kände till Europainformationen från tidigare och var intresserade av Europeiska unionen på grund av sina studier eller sitt arbete.

Roiha-VuojelaLärarna Hilkka Vuojela (till höger) och Anna-Liisa Roiha kände väl till Europainformationen sedan många år tillbaka. Anna-Liisa Roiha undervisar i historia och samhällslära och hon använder varje år Europainformationens publikationer i sin undervisning. Det allra populäraste är Europainformationens brädspel: ”Man lär sig bra när man spelar.” 

Sofia-Heini

 

Sofia och Heini kom till utrikesministeriets jubileumsevenemang tillsammans med en grupp historiestuderande från öppna universitetet. För dem var Europainformationen en ny bekantskap.

 

Myndigheternas öppenhet var en positiv överraskning
 

de Ruiter-van der VeerJoyce de Ruiter och Martyn van der Veer från Nederländerna kom till jubileumstältet ditlockade av en vän som praktiserar vid utrikesministeriet. van der Veer tyckte att det är alldeles rätt att sådana har evenemang ordnas: ”Skattebetalarna kan då se hur deras pengar används. I Nederländerna ordnas inga öppna evenemang för allmänheten, myndigheternas kontaktinformation är en postbox, det är allt.” van der Veer beklagade att han inte kunde läsa de svensk- och finskspråkiga böckerna och broschyrerna och önskade att det skulle finnas publikationer på fler språk, eftersom vi en gång befinner oss i EU.

En pensionär från Esbo, som inte ville ha sitt namn i tryck, sade sig vara positivt överraskad över det öppna evenemanget och orsaken till besöket var allmänbildning: ”Utrikesministeriet har tidigare haft ett elitistiskt rykte.” Diskussionen om en union för Medelhavsområdet lockade också.

Webbspelet var alls inte lätt

Det var inte många som vågade sig på att spela Europainformationens webbspel. Spelet är uppbyggt utifrån gymnasiekursen om Europeiska unionen och det finns tre olika svårighetsnivåer.Uuspelto

Vesa Uuspelto som studerar världspolitik har i sina studier bekantat sig med Europainformationen och han vågade sig på webbspelet. Det bästa med spelet är enligt hans mening att det stimulerar minnet.

 

Johannes-EelisBröderna Johannes och Eelis Hemberg, 12 och 14 år, satte sig utan fördomar ner för att svara på frågorna. Eelis tyckte att en kort stund orkar man spela, men enligt hans åsikt passar det kanske bättre för folk i branschen. Eelis hade bekantat sig med Europainformationens böcker och broschyrer på biblioteket. Han vet ännu inte om han i framtiden kommer att söka sig till EU-jobb, även om branschen intresserar. För Johannes var Europainformationen inte bekant från tidigare, men också han spelade frimodigt webbspelet på gesällnivå.

Nurmi-Holopainen

 

Flottans representanter Jyrki Nurmis och Pentti Holopainens kommentarer om spelet var: ”Vi svarade fel ett par gånger…”, ”…men det går bättre med samarbete!”

 

Resultatet för lottningen

Bland alla som deltog i webbspelet Europa-trivia lottade Europainformationen ut åtta minnesstickor med ett minne på 4 Gb. Vi gratulerar vinnarna! Följande personer vann en minnessticka:

Niina Kareinen, Esbo /> Kirsti Laamanen, Helsingfors
Matti Liukkonen, Helsingfors
Kalevi Marin, Kervo
Vilho Mensio, Alvettula
Otto Meri, Helsingfors
Virpi Raitanen, Helsingfors
Carita Sominen, Helsingfors

Europainformationens webbspel – Testa dina EU-kunskaper!