Nyheter 9.10.2008

EU:n välittömät toimenpiteet rahoitusmarkkinoiden epävakaaseen tilanteeseen

Ecofin 7.10.2008I Europa vill man inte se likadana bankkrascher som i USA. Ekofin-rådet beslutade vid sitt möte i Luxemburg att vidta omedelbara åtgärder. (Foto: Europeiska unionens råd)

Europeiska unionens finansministermöte Ekofin beslutade i Luxemburg den 7 oktober om gemensamma åtgärder för att avvärja finanskrisen i Europa. Finansinstitut som är viktiga för systemets verksamhet ges stöd och medlemsländerna svarar enligt gemensamma principer på läget på finansmarknaden.

Vid mötet beslutade EU-länderna att samordna insatserna gällande finansinstituten och ta hänsyn till gränsöverskridande effekter av nationella beslut. Om insättningsgarantin höjs ensidigt i ett medlemsland kan det leda till att insättarna flyttar sitt kapital från länder med lägre insättningsgarantier. Även om besluten fattas nationellt, fastställer EU:s gemensamma principer hur regeringarna kan ingripa i verksamheten på marknaden. Till de gemensamma principer som Ekofin slog fast hör att insatserna ska sättas in i rätt tid och att stödet måste vara tillfälligt och ta tillvara skattebetalarnas intressen. Staten måste vid behov kunna gå in och byta en banks ledning och ingripa i ledningens bonusar.

Flera medlemsländer har de senaste dagarna höjt insättningsgarantin. Avsikten är att skydda medborgarnas sparmedel och lugna ner finansmarknaden. Ekofin rekommenderar att samtliga medlemsländer för minst ett år framåt höjer insättningsgarantin för privatpersoner till åtminstone 50 000 euro och noterar att många medlemsländer har beslutat höja miniminivån till 100 000 euro. Trots att det kan vara svårt för vissa små länder att höja insättningsgarantin till miniminivån, betonade Frankrikes finansminister Christine Lagarde, som var ordförande för Ekofin-mötet, att det är nödvändigt att vidta enhetliga åtgärder för att garantera stabiliteten i det finansiella systemet. Man vill inte se krascher av typ Lehman Brothers i Europa. I Finland höjdes insättningsgarantin till 50 000 euro den 8 oktober. Tidigare var den 25 000 euro.

Mer information:

ECOFIN-rådets slutsatser 7 oktober 2008 (på finska)

EU:s finansministrar behandlar det ekonomiska läget och situationen på finansmarknaderna