Nyheter 30.10.2008

Reformer inom EU:s jordbrukspolitik diskuteras i Helsingfors

Pressmeddelande 410/2008
30.10.2008

Reformer inom Europeiska unionens jordbrukspolitik och deras effekter för jordbruksproducenterna i Finland är teman vid diskussionstillfället "EU:s jordbrukspolitik reformeras – effekter på Finland?" onsdagen den 5 november kl. 17 – 18.30 i Medborgarinfo i Lilla parlamentet på adressen Arkadiagatan 3.

Diskussionen inleds av jordbruksrådet Matti Hannula från jord- och skogsbruksministeriet, riksdagsledamot Johanna Karimäki (gröna) och lantbrukslinjens chef Simo Tiainen från Jord – och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK. Evenemanget är öppet för allmänheten.

Diskussionen grundar sig på halvtidsgranskningen eller den så kallade hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik vars syfte är att granska effekterna av de redan genomförda reformerna och funktionaliteten av hela EU:s jordbrukspolitik.

De centrala frågorna för Finland i jordbrukspolitikens hälsokontroll är fortsättning av produktionsstöden inom nötköttssektorn, åtgärder för mjölkkvotssystemets mjuka nedläggning och möjligheter att betala produktionsbundna stöd.

Diskussionstillfället arrangeras av Nylands Europainformation i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet. Under höstens lopp har utrikesministeriets Europainformation och jord- och skogsbruksministeriet ordnat motsvarande diskussionstillfällen redan på nio orter.

Närmare upplysningar: chef för enheten för Europainformationen Roberto Tanzi-Albi, tfn 09 1605 5813 eller 040 551 5787, informatör Mervi Ukkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 1605 3326, 040 558 1939, och regioninformatör Hanna Päivärinta, Nylands Europainformation, tfn 09 1605 6565, 040 510 7511