Nyheter 13.11.2008

Kainuun rönttönen sai EU:n nimisuojan

Foto: Kainuun Sanomat, Sirkku RautioPirogen rönttönen är det femte finländska livsmedlet som fått namnskydd i EU. (Foto: Kainuun Sanomat, Sirkku Rautio)

Traditionsrätten rönttönen från Kajanaland har fått skyddad geografisk beteckning i Europeiska unionen. Pirogen som bakas på rågdeg får kallas Kainuun Rönttönen (rönttönen från Kajanaland) endast om den är bakad i Kajanaland. Enligt uppgifter i tidningen Kainuun Sanomat lämnade bageriföreningen Kainuun leipuriliikkeenharjoittajat ry in en ansökan om att skydda namnet rönttönen i slutet av 1990-talet.

För att få namnskydd för rönttönen måste åtminstone en av faserna i produktions-, förädlings- och hanteringsprocessen ske i Kajanaland. En del av råvarorna för pirogen kan komma från annat håll än Kajanaland. Alla producenter i området får baka produkten som fått namnskydd om de följer den registrerade produktspecifikationen. Specifikationen omfattar bland annat tillverkningssättet och användningen för pirogen rönttönen. En äkta Kainuun rönttönen tillverkas till exempel helt för hand. Endast vid knådningen och kavlingen av degen och potatisskalningen används maskin.

Finländska produkter som tidigare fått namnskydd i EU är Lapplands mandelpotatis, sahti, karelska piroger och kalakukko. Skyddet på EU-nivå har beviljats ungefär 800 produkter.

Europeiska unionens utvärderings- och skyddssystem för livsmedel skyddar namnen på livsmedel och jordbruksprodukter från missbruk och imitation.

Foto: Europeiska kommissionenSkyddet kan beviljas produkter som sedan flera generationer har framställts i en bestämd region eller enligt en bestämd metod. (Foto: Europeiska kommissionen)

Skyddet är en garanti för produktens höga kvalitet, eftersom beteckningen beviljas endast en produkt vars ursprung, råvaror och produktionsmetod är välkända. Det finns tre olika system för att skydda produkter.

Beteckningen skyddad ursprungsbeteckning (SUB) kan beviljas en produkt som produceras och förädlas i ett bestämt geografiskt område. Som exempel på finländska SUB-produkter kan nämnas Lapin puikula (Lapplands mandelpotatis) som får sina särskilda egenskaper tack vare långa och ljusa lappländska dagar. Andra kända produkter är parmaskinkan och parmesanosten Parmigiano Reggiano från Italien och camemberosten från Normandie i Frankrike.

Skyddad geografisk beteckning (SGB) gäller vanligen ett bestämt geografiskt område, men en del av produktions- eller förädlingsprocessen kan ske utanför detta område. Exempel på detta skydd är förutom rönttönen pepparkakor från Aachen och skinka från Ardennerna.

Produkter som beviljats beteckningen garanterad traditionell specialitet (GTS) kan produceras på olika håll inom EU, men vid produktionen måste man följa den registrerade traditionella produktionsmetoden. Finländska produkter vars produktionsmetod är skyddad är karelska piroger, kalakukko och sahti. Andra skyddade traditionella produkter är till exempel mozzarellaost och vissa belgiska fruktöl (bl.a. Faro, Kriek).

EU:s namnskydd kan sökas av livsmedelsproducentorganisationer eller en sammanslutning av flera producenter. I Finland sänds ansökan till den regionala TE-centralen, därifrån den sänds vidare via jord- och skogsbruksministeriet till Europeiska kommissionen.

Mer information:

Om EU:s namnskyddssystem på jord- och skogsbruksministeriets webbplats