Nyheter 28.11.2008

Du som är Europaparlamentskandidat, läs denna bok

Utan dessa fakta klarar man sig inte i Europaparlamentet, sade minister Stubb till Europaparlamentskandidater."Denna splitternya bok borde slipas sönder i händerna på alla dem som är kandidater i europaparlamentsvalet nästa sommar", konstaterade utrikesminister Alexander Stubb när han publicerade boken EU-basfakta, utgiven av utrikesministeriets Europainformation och skriven av Marko Ruonala, den 27 november i Helsingfors.

"Du som är Europaparlamentskandidat! Läs denna bok. Om du inte kan dessa fakta, klarar du dig inte i Europaparlamentet", beräknade ministern som även själv har varit europarlamentariker.

EU-basfakta är ett informationspaket på 150 sidor som utkom på finska och svenska. Utöver journalister deltogs publiceringstillfället av studeranden från Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Laureas enhet i Alberga.

Allt du någonsin velat veta om EU

Minister Stubb som erkände sig vara en EU-nörd konstaterade att kortfattad information om allt man vill veta om EU ryms i boken.

"Innehållet följer en basmodell och förklarar de centrala frågorna, såsom EU:s beslutsfattande. Man har lyft fram också den europeiska integrationens historia från tiden före andra världskriget – något som inte lärdes i skolan under min skoltid på 80-talet. Det är lätt att följa historian eftersom de små nyanserna kommer fram med hjälp av berättelser. I ett intervjuavsnitt berättar Teija Tiilikainen om Lissabonföredraget, Paavo Väyrynen redogör för globaliseringen och utvecklingsbiståndet och så vidare."

Utrikesminister Stubb konstaterade att skribenten har valt en behandlingsordning som är mer sällsynt i Finland – politiken tas upp först i boken och sedan ekonomin.

Bokens skribent Marko Ruonala svarade att om han började skriva boken nu skulle annan slags uppmärksamhet kanske fästas vid ekonomin och miljö- och klimatfrågor skulle betonas mera.

Försvara fyra friheter

Studeranden vid yrkeshögskolan Laurea bekantade sig med den splitternya boken EU-basfakta.Av utrikesminister Stubb frågades bland annat vilket som är det största och viktigaste arbetsområdet år 2009 för de 13 finländska representanterna i det nya Europaparlamentet som väljs kommande juni. Enligt ministern är det absolut viktigaste att försvara EU:s grundläggande princip dvs. rörelsefrihet för människor, varor, tjänster och kapital eftersom den har varit hotad på grund av nationalistisk-protektionistiskt tänkande.

"Till följd av finanskrisen finns det länder som stöder sin egen ekonomi med anledning av återupplivningen. Dessa fyra grundläggande principer borde ändå fungera och jag skulle försvara dem. Det är också viktigt att söka sig till de olika utskotten och kämpa mot protektionismen där."

Om partigrupperna i Europaparlamentet sade minister Stubb av sin egen erfarenhet att det inte alltid är så bekvämt att sitta bland de grupper som fungerar i parlamentet.

"Socialistgruppen är mer vänsterorienterad än SDP, och i EPP-gruppen för samlingspartiets medlemmar är åsiktsskillnaderna ganska stora med många värdekonservativa. Finländska partier är rätt centerorienterade. I 99 procent av röstningarna i parlamentet ger representanterna sin röst i enlighet med sin partigrupp. Man borde lyfta fram de politiska skillnaderna och göra dem synliga för medborgarna."

Lyft fram små medlemsländernas status

Utrikesminister Alexander Stubb (i mitten) och bokens skribent Marko Ruonala (till höger) berättade om EU-basfakta.Publiken frågade ministern också om hurdana teman som borde betonas vid valet nästa vår.

"Jag berättar först vad som inte borde talas om: barn, skolor, pensionsindex, arbetslöshet. De är inte EU-ärenden utan nationella frågor. Man borde behandla miljö- och klimatfrågor eftersom ungefär hälften av parlamentsbeslut rör dem. Likaså borde man tala om utrikespolitiken och naturligtvis om den inre marknaden: vill vi ha en mycket eller lite reglerad inre marknad? Och förstås borde man diskutera de små medlemsländernas status i EU. Man borde helt enkelt kunna tala om det."

EU är ingen tredje person

Utrikesminister Stubb efterlyste diskussion kring EU överhuvudtaget och konstaterade att samtalet inte får vara bara prisande av EU utan även kritiska röster hör till diskussionen.

"Det lönar mödan att rösta på europaparlamentsvalet eftersom parlamentsbeslut gäller oss alla. Det är naturligtvis lätt att smutskasta EU på grund av till exempel gurkdirektivet. Men man borde inte tala om EU i tredje person eller som "Bryssel" utan komma ihåg att bakom alla EU-beslut står de olika ländernas, även Finlands, politiker och tjänstemän."

Hur kan man få boken

EU-basfakta kan hämtas utan avgift från Europainformationens kundservicekontor i landskapen.

På Internet finns den tillgänglig på adressen www.europainformationen.fi under rubriken "publikationer" och där kan den även beställas per post.