Nyheter 8.12.2008

Kommissionär Louis Michel besöker Finland

Pressmeddelande 456/2008
8.12.2008

EU:s utvecklings- och biståndskommissionär Louis Michel besöker Helsingfors tisdagen den 9 december på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen.

Syftet med besöket är att diskutera allmänna principer för utvecklingspolitik och – samarbete samt EU:s roll som global utvecklingsaktör. Utöver att träffa Väyrynen kommer kommissionären att träffa även statsminister Matti Vanhanen, riksdagens utrikesutskott samt representanter för medborgarorganisationer.

Ett aktuellt tema för diskussionerna är utsikterna för utvecklingsfinansieringen som skuggas av finanskrisen. Michel och Väyrynen ska diskutera också om hur man kan främja minskande av fattigdom och stöda hållbar utveckling tillsammans och hur den privata sektorn kan utvecklas i u-länderna. Viktiga teman för Finland i EU:s utvecklingspolitik är dessutom handelsrelaterat utvecklingssamarbete, främjande av landsbygdsutveckling och de utmaningar som klimatförändringen medför i utvecklingsländerna.

Kommissionär Michel träffar representanter för medborgarorganisationer, forskningsinstitutioner, företag och partier på ett diskussionstillfälle vid kommissionens representation i Finland. Temat för evenemanget är medborgarsamhällets roll i EU:s utvecklingspolitik och -samarbete.

EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare och kommissionens roll i EU:s utvecklingspolitik är betydelsefull.

Närmare upplysningar: Ministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 040 753 4375, pressattaché Riikka Manner, tfn 0400 739 824 och ambassadråd Pirjo Suomela-Chowdhury, tfn 040 721 7159.