Nyheter 5.1.2009

Slovakien blir det sextonde eurolandet

Foto: Europeiska kommissionenPå de slovakiska 1- och 2- euromynten visas ett dubbelkors på tre kullar, som i Slovakiens statsvapen. (Foto: Europeiska kommissionen)

På nyårsdagen hade euron dubbel orsak att fira. Euroområdet fick sin sextonde medlem och euron fyllde samma dag tio år. Efter att Slovakien kommit med i euroområdet använder 328,6 miljoner av EU:s befolkning på 499,7 miljoner samma valuta. För att fira 10-dagen sattes ett 2-euros specialmynt i omlopp.

Den gemensamma valutan började användas i Finland och tio andra EU-länder 1.1.1999. Europeiska centralbanken hade grundats sex månader tidigare. Sedermera har Grekland (2001), Slovenien (2007), Cypern och Malta (2008) övergått till euron. Sedlar och mynt sattes i omlopp 2002. Från och med årsskiftet använder 328,6 miljoner människor, dvs. ungefär två tredjedelar av EU:s befolkning, euron.

Den slovakiska korunan omräknas till euro till en växelkurs som är 1 euro = 30,1260 slovakisk koruna. Slovakien har genomfört en informationskampanj om euron som omfattar TV-reklam och en turnerande eurobuss. Invånarna i Slovakien anser att de fått mycket information om euron. Eurosedlar och euromynt började distribueras till affärsbankerna i september, och bankerna har levererat sedlar och mynt till affärer och företag, så att dessa kan hantera betalningar och ge växel i euro genast på nyårsdagen. Man försöker förhindra prisstegringar genom att företagen frivilligt förbinder sig att iaktta bestämmelserna om införandet av euron. Mellan 24 augusti 2008 och 1 januari 2010 ska prisen anges i både euro och koruna.

Mer information:

Europainformationen: Omtvistad och uppskattad valutaunion 10 år

Slovakiska euromynt på Europeiska centralbankens webbplats

Euromyntens nationella sidor på Europeiska centralbankens webbplats