Nyheter 9.1.2009

Schweiz anslöt sig till Schengen

Foto: Europeiska kommissionenResenärer kan resa över gränserna mellan Schengenländerna utan kontroller. Detta gäller landgränser, flygplatser och hamnar. De som reser inom Schengenområdet ska dock ha med sig pass eller det nya identitetskortet med foto. (Foto: Europeiska kommissionen)

Schweiz anslöt sig till EU:s Schengenområde för fri rörlighet den 12 december 2008. Då avskaffades gränskontrollerna i landtrafiken mellan Schweiz och de gamla Schengenländerna. Inom flygtrafiken avskaffas gränskontrollerna i slutet av mars 2009.

Det blir enklare att resa också för tredjelandsmedborgare som lagligt vistas inom och anländer till Schengenområdet. Schweiz börjar utfärda Schengenvisum som berättigar till resor inom hela Schengenområdet så länge visumet är giltigt. Ett uppehållstillstånd beviljat i ett Schengenland berättigar till vistelse inom hela Schengenområdet.

Schengenområdet omfattar för närvarande 22 av Europeiska unionens medlemsstater och Norge, Island och Schweiz.

Schengenavtalet trädde i kraft 1995, och dess innehåll integrerades med EU:s regelverk 1999. Schengensamarbetet inleddes ursprungligen mellan fem stater, Tyskland, Belgien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna, den 14 juni 1985. Schengenområdet har efter hand utvidgats. Italien undertecknade avtalen 1990, Spanien och Portugal 1991, Grekland 1992, Österrike 1995 samt Danmark, Finland och Sverige 1996. Finland började tillämpa Schengenregelverket 2001. Norge och Island togs med genom ett separat samarbetsavtal mellan Schengenländerna och Norge och Island 1996.

Irland och Storbritannien hör inte till Schengenområdet men de tillämpar en del av regelverket. De deltar i polissamarbetet, det straffrättsliga samarbetet, narkotikabekämpningen och Schengens informationssystem (SIS). Schengenområdet utvidgades senast 2007 då gränskontrollerna slopades vid de inre land- och sjögränserna till nio av medlemsstaterna som gick med i Europeiska unionen 2004. Schengenförberedelserna fortsätter i EU-länderna Cypern, Rumänien och Bulgarien. Schweiz grannland Liechtenstein kommer antagligen att ansluta sig till Schengen senare.

För att underlätta kontrollen har Schengenländerna kommit överens om ett intensivare samarbete mellan kontrollmyndigheterna och om att förenhetliga visumpolitiken. Europeiska unionen har inrättat en gemensam gränsbevakningsbyrå, Frontex, för att effektivera gränskontrollen. Finländaren Ilkka Laitinen är generaldirektör för Frontex. Frontex bistår medlemsstaterna vid utbildningen av gränsbevakare och ansvarar för medlemsstaternas operativa samarbete vid kontrollen av de yttre gränserna.

Mer information:

Schweiz ansluter sig till Schengenområdet – Inrikesministeriets webbplats

Statsrådet: Schengenregelverket

Schengenavtalet – Europainformationens infoblad

Information om Schengenområdet på Europeiska kommissionens webbplats