Nyheter 15.1.2009

Statsminister Vanhanen: Visionen är att få med hela Norden i Europeiska unionen

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 10/2009
15.1.2009

Torsdagen den 15 januari deltog statsminister Matti Vanhanen i den högtidliga invigningen av Märkesåret 1809 i Sveriges riksdag. I sitt anförande framförde han sin vision om att alla nordiska länder en gång är medlemmar i Europeiska unionen:

”Min egen vision för de kommande årtiondena är att alla nordiska länder är medlemmar av Europeiska unionen och i dess alla funktioner. I samma framtidsblickande anda vill vi också bredda, fördjupa och stärka det bilaterala samarbetet med Sverige och de andra nordiska länderna. Med tanke på vår framtid är det också viktigt att samarbetet utvecklas inom hela Östersjöområdet”, sade statsminister Vanhanen i sitt tal.

Statsminister Vanhanen dryftade också finlandssvenskarnas och sverigefinländarnas ställning i våra länder, två minoriteter som uppkommit till följd av de historiska händelserna. Han konstaterade att finlandssvenskheten även i framtiden har en viktig plats i Finland. I fråga om sverigefinländarnas ställning framförde han en önskan om att "Sverige fullt ut möter förväntningarna hos dagens sverigefinländare och i detta sammanhang kommer ihåg finlandssvenskarnas ställning i Finland”.

Som avslutning önskade statsminister Vanhanen Sveriges regering välkommen till Finland för att fortsätta diskussionen och arbetet för att vidareutveckla relationerna mellan våra länder. Som en del av uppmärksammandet av Märkesåret 1809 kommer det att arrangeras ett gemensamt möte för Sveriges och Finlands regeringar den 14 maj i Tavastehus.