Nyheter 23.1.2009

Minister Väyrynen till möte för EU:s handelsministrar i Bryssel

Pressmeddelande 20/2009
23.1.2009

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar i ett informellt möte för EU:s handelsministrar i Bryssel söndagen den 25 januari. Handelsministrarna samlas till informellt möte en gång per EU-ordförandeskap.

Vid mötet diskuterar ministrarna handelspolitiska metoder för att få fart på den globala ekonomin och för att påskynda WTO:s förhandlingar om frihandel. Finland har i den aktuella ekonomiska nedgången framhävt att slutförda WTO-förhandlingar skulle ha positiva verkningar på världsekonomin och betonat vikten av att avstå från protektionistiska åtgärder.

Närmare upplysningar: ministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 040 753 4375, och avdelningschef Jorma Korhonen, tfn 040 732 4567