Nyheter 23.1.2009

Situationen i Mellanöstern huvudtema för EU:s råd

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 21/2009
23.1.2009

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel måndagen den 26 januari. Huvudtemat för mötet är fredsprocessen i Mellanöstern. Andra samtalsämnen är energisäkerhet och EU:s förbindelser med Ryssland och Ukraina. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid mötet.

Ministrarna diskuterar situationen i Gaza och EU:s roll i stödet för eldupphöret. Avsikten är att rådet ska anta slutsatser om ämnet. På agendan står en stärkning av EU:s närvaro i syfte att stödja ett öppnande av gränserna till Gaza och främja tillträde för humanitärt bistånd. Gränsövervakningsinsatsen EUBAM Rafah kan vid behov återaktiveras. Finland har beredskap att delta i EU:s gränsövervakningsinsatser. Finland betonar vikten av att respektera humanitär rätt och att nå palestinsk nationell försoning för att fredsprocessen ska kunna fortsätta.

På agendan står EU:s förbindelser med Ryssland och Ukraina. Orsaken till diskussionen är den senaste gastvisten mellan Ukraina och Ryssland, som haft direkta och skadliga verkningar på energiförsörjningen i flera EU-länder. Finland stödjer strävan att gå vidare i förhandlingarna om ett samarbetsavtal mellan EU och Ryssland och ett associeringsavtal mellan EU och Ukraina. Energifrågor ska behandlas ingående och detaljerat i avtalsförhandlingarna.

Andra teman är stängningen av fånglägret i Guantánamo och situationen i Zimbabwe. Ministrarna ska diskutera EU-ländernas möjligheter att ta emot frigivna fångar från Guantánamo och således sända en positiv signal till den nya amerikanska administrationen. Finland har önskat en snabb stängning av fånglägret. Rådet har för avsikt att anta slutsatser om situationen i Zimbabwe. Slutsatserna ska innehålla ett beslut om fortsatta sanktioner. På agendan står också en halvårsöversikt över terroristlistan beträffande EU:s finansiella sanktioner mot terrorism.

Rådet behandlar det tjeckiska ordförandeskapets prioriteringar. Tjeckien blev EU:s ordförandeland vid årsskiftet. Viktiga teman för Finland är att sätta Lissabonfördraget i kraft, att utveckla energi- och klimatpolitiken samt ekonomisk politik och framtiden för Lissabonstrategin.

Rådets diskussion om energisäkerhet från det informella rådet i början av januari fortsätter. Europeiska rådet i oktober fastställde riktlinjer för bättre energisäkerhet och rådet ska nu förbereda Europeiska rådet i mars, vars syfte är att fatta beslut om energisäkerhet.

 

Ytterligare information: sakkunnig, EU-ärenden Sanna Ek, tfn (09) 1602 2150, och specialsakkunnig, EU-ärenden Jonna Laurmaa, tfn (09) 1602 2191, statsrådets EU-sekretariat, och ambassadrådet Markku Lampinen, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5530 eller 040 726 6124