Nyheter 28.1.2009

Klimatförändringen är det som mest bekymrar finländarna

Tytto ja hyrraFinländarna anser att EU i synnerhet kan påverka positivt i klimat- och energifrågor. (Foto: Europeiska kommissionen)

Finländarna är mest bekymrade över klimatförändringen och miljöproblemen, arbetslösheten samt priset och tillgången på energi. Det här framgår av en enkät som gjorts på uppdrag av Europaparlamentets informationskontor i Finland och MTV3. TNS Gallup intervjuade för enkäten tusen personer över 15 år i början av januari.

Man väntar sig att Europeiska unionen ska ha positiva lösningar på dessa problem. Finländarna tycker inte att EU kan erbjuda lösningar på vardagsproblem så som arbetslösheten och regionala skillnader. Däremot anser man att EU påverkar positivt i frågor som gäller den allmänna stabiliteten. Sådana frågor är förutom klimat- och energifrågorna den ekonomiska stabiliteten och tillväxten, militära hot och försvaret, företagens konkurrenskraft och medborgarnas grundläggande rättigheter. Finländarna är minst bekymrade över militära hot, utbildningen, beskattningen och genomförandet av de grundläggande rättigheterna.

Medborgarna tycks ha en god uppfattning om EU:s befogenheter, trots att det inte ställdes någon direkt fråga om det. Man anser att det finns ett underskott i EU:s påverkan – frågor som bekymrar, men som EU inte kan erbjuda lösningar på – i vardagliga problem. Sådana är arbetslöshet, brottslighet, regionala skillnader och sociala tjänster.

Mer information om gallupresultaten på MTV3:s webbplats (på finska):
Vilka frågor bekymrar jfr. vilka frågor kan Europeiska unionen påverka positivt?
Vilka frågor kan Europeiska unionen påverka positivt?
Vilka frågor bekymrar dig personligen?