Nyheter 2.2.2009

Minister Väyrynens initiativ fick EU-ländernas stöd

Foto: eu2009.czInitiativet till ett transatlantiskt utvecklingspartnerskap syftar till effektivare samarbete mellan EU och USA för att avskaffa fattigdom och främja hållbar utveckling. (Foto: eu2009.cz)

Väyrynen presenterade sitt initiativ att föra upp det transatlantiska utvecklingspolitiska samarbetet vid EU:s utvecklingsministermöte i Prag förra veckan. EU-länderna stödde minister Väyrynens initiativ och Kommissionär Michel lyfte fram initiativet som den viktigaste frågan under EU:s ministermöte.

I globala utvecklings-, handels- och miljöförhandlingar ska partnerna hjälpa de fattigaste utvecklingsländerna att nå fördelaktiga förhandlingsresultat. Partnerskapet ska främja samhälleligt, ekonomiskt och naturekonomiskt hållbar utveckling överallt i världen. "Bakom det här ligger de många personliga erfarenheter jag har av såväl globala möten som EU-möten. Vid dem uppstår ofta två sidor: EU och USA på ena sidan och alla utvecklingsländer på den andra", sade Väyrynen förra veckan om bakgrunden till initiativen. Enligt ministern är det inte ett produktivt läge med tanke på hållbar utveckling, eftersom det ofta är de redan långt utvecklade u-länderna såsom Indien, Kina och Brasilien som för utvecklingsländernas talan. De allra fattigaste ländernas intressen blir då överkörda av de redan industrialiserade länderna.

USA och EU behöver tätare samarbete

Minister Väyrynen berättade att internationella förhandlingar påvisat att samarbetet mellan USA och EU inte ligger på en tillräcklig nivå. Den amerikanska ståndpunkten har enligt honom ändå legat nära det utvecklingspolitiska tänkandet i gruppen Nordic+, som leds av de nordiska länderna. Det ger innehållsmässigt en möjlighet till tätare samarbete.

Inom Europeiska unionen har det enligt Väyrynen rått oklarhet om den utvecklingspolitiska linjen. "Inom EU har det funnits en stark tendens att utnyttja den offentliga sektorn för att minska fattigdom. De bästa resultaten har vi ändå nått då vi gett stöd till den privata sektorn." Väyrynen skönjer ändå redan en förändring inom EU mot ett modernare synsätt som beaktar hållbar utveckling och vikten av den privata sektorn.

Mer information:

Minister Väyrynen föreslår två nya initiativ för att främja hållbar utveckling. (Utrikesministeriets nyheter 28.1.2009)

Finland främjar hållbar utveckling: Initiativ till transatlantiskt utvecklingspartnerskap till EU, erbjudande om samarbete för stärkt kapacitet till Afrikanska unionen (Utrikesministeriets pressmeddelande 28.1.2009)