Nyheter 20.2.2009

Europeiska gymnasister tog ställning till EU:s framtid

Foto: Europainformationen i Egentliga FinlandKonferenciertrion poserade vant och säkert. Från vänster Kateryna Kondrunina (Ukraina), Robert Torvelainen (Finland) och Lacina Koné (Frankrike).

Europeiska ungdomsparlamentet (EYP) samlades i början av februari i Åbo och Nådendal. Gymnasieelever från 18 europeiska länder anlände till en fyra dagars session för att diskutera aktuella EU-frågor.

EYP arrangerar sessioner som samlar gymnasister från olika håll av Europa. På sessionerna förhandlar man fram resolutioner. Samtidigt har gymnasisterna en möjlighet att lära känna varandra och att påverka unga människors framtid i sin egen världsdel.

Deltagare från olika håll av Europa

Foto: Europainformationen i Egentliga FinlandRiksdagsledamot Janina Andersson berättade om sitt förhållande till EU som gått från mostånd till EU-fan.

Riksdagsledamot Janina Andersson lovordade på EYP:s invigning, som hölls på Åbo FBK:s hus, den internationella samlingen som gav ungdomarna en fin möjlighet att träffas. Deltagare från hela 18 länder hade anlänt till samlingen, vilket är en fin prestation, även om merparten av de unga deltagarna ändå kom från gymnasierna i Finland. De gäster som hade rest längst kom från Turkiet.

Ett internationellt åsiktsutbyte i form av kommittéarbete var en viktig del av evenemanget. De olika kommittéerna var bl.a. kommittén för sysselsättnings- och socialpolitik, ekonomi- och valutakommittén, kommittén för yttre förbindelser och kommittén för mänskliga rättigheter. Ungdomsparlamentet tog i sina resolutioner ställning till bland annat invandrarfrågor, de miljörisker som transporter medför och en union för Medelhavsområdet. Ungdomarna dryftade också hur röstningsaktiviteten kunde höjas i Europaparlamentsvalet i juni.

Målet för EYP-arrangörerna var att inspirera till ett nytt tänkesätt hos unga i gymnasieåldern och att väcka de ungas intresse för EU

Foto: Europainformationen i Egentliga FinlandFör de framgångsrika fyra dagars arrangemangen krävdes inte bara frivilligarbete utan också ungdomar med stort engagemang. Några av dessa var huvudorganisatörerna Krista Simberg, Venla Vainio-Puhju och Juha-Pekka Nurvala.

EYP Finlands ordförande Krista Simberg listade på evenemangets invigningsdag de viktigaste målen: att tända en gnista för EYP hos de unga och att få fram ett nytt tänkesätt hos deltagarna, utan att glömma bort gästernas trivsel. På avslutningsdagen berättade Juha-Pekka Nurvala att han var speciellt tagen av den entusiasm med vilken ungdomsdelegaterna hade deltagit i evenemanget.

EYP är en internationell organisation som sammanför ungdomar och som tar ställning till aktuella frågor utan partipolitisk ståndpunkt. EYP är partipolitiskt obunden. På så sätt försöker man ge ungdomar möjligheter till aktivitet utan partipolitiskt tryck. Europas ungdomsparlament har en nationell kommitté i 32 länder, så till och med 70 sessioner kan hållas årligen. Målet under sessionerna är bland annat att arbeta för en europeisk dimension i utbildningen och att ge ungdomar i gymnasieåldern en chans till en annorlunda inlärningserfarenhet. Varje år ordnas flera nationella och regionala samlingar, och varje år har man tre internationella sessioner. EYP:s mål är att uppmuntra eleverna att skaffa sig kunskap om aktuella händelser och att utveckla ett självständigt tänkande.

Foto: Europainformationen i Egentliga Finland

Mer information:

EYP Finland

EYP:s resolutioner från Åbosessionen (PDF-dokument på engelska)