Nyheter 20.2.2009

Städerna vill minska sina koldioxidutsläpp mer än EU:s mål föreskriver

Foto: EuropainformationenMiljööverenskommelsen mellan städerna har skrivits under av bland annat Helsingfors, Tammerfors, Tallinn, Stockholm, London, Paris, Hamburg, Budapest och Lissabon som vi ser på bilden. (Foto: Europainformationen)

346 städer har förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp genom att gå längre än EU:s mål på 20 procent fram till år 2020. Städerna gör upp en handlingsplan för hållbar energi och rapporterar regelbundet om sina åtgärder och resultat.

Städernas borgmästare undertecknade miljöavtalet mellan städerna (Covenant of Mayors) den 10 februari i Bryssel i samband med den årliga EU-konferensen om hållbar energi. Mötet i Bryssel hörde till arrangemangen för temaveckan för hållbar energi (9–13.2) som ägde rum i 52 europeiska städer.

De städer som deltar i projektet ska göra upp en ettårig energiplan, och underrätta såväl kommissionen som sina invånare om framskridandet. Vissa städer har redan hunnit långt när det gäller att nå målet på 20 procent. En av de aktivaste är Heidelberg i Tyskland som har grundat ett särskilt center som ger stadens invånare råd om hur de kan spara energi. ”Under de senaste tio åren har vi sänkt koldioxidutsläppen från stadens fastigheter med nästan 40 procent”, berättar Heidelbergs stadsdirektör Eckart Würzner.

Konferensen i Bryssel arrangerades två månader efter att EU: s ledare tog beslut om ett klimat- och energipaket, dvs. åtgärder som ska minska EU:s klimatpåverkan. Genom den förnyade europeiska energipolitiken försöker EU nå en ledande ställning i världen inom förnybara energikällor och lågutsläppsteknik.

Närmare information:

Kommissionen: Borgmästarpakten (på engelska)

Europainformationen: Överenskommelsen om klimatpaketet delar åsikterna 17.12.2008

Temavecka om hållbar utveckling 9–13 februari 2009 (på engelska)