Nyheter 25.2.2009

Boken EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån presenteras direkt på nätet

Försvarsminister Jyri Häkämies introducerar Erkki Aaltos, Sanna Laaksonens, Hanna Ojanens, Olli Ruutus och Teija Tiilikainens bok EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån torsdagen den 26 februari klockan 13.30 på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning. Bokpresentationen sänds direkt på utrikesministeriets webbplats, och webbutsändningen kan också ses i efterhand.