Nyheter 25.2.2009

Försvarsminister Häkämies introducerar Europainformationens bok om Europeiska försvarsbyrån

Pressmeddelande 54/2009
19.2.2009

Försvarsminister Jyri Häkämies introducerar Erkki Aaltos, Sanna Laaksonens, Hanna Ojanens, Olli Ruutus och Teija Tiilikainens bok EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån torsdagen den 26 februari på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning, Kanalgatan 3 C, Helsingfors. Boken ges ut av Europainformationen vid utrikesministeriet och den har redigerats i samarbete med försvarsministeriet.

Efter minister Häkämies anförande berättar författarna om aktualiteter inom EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Därefter håller generalsekreterare Henrik Nordell från organisationen Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuus r.y. ett anförande.

I boken EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån presenteras Europeiska försvarsbyråns verksamhet och mål. Byrån har inrättats för att fördjupa samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken, som är ett centralt område inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, där utvecklingen på senare tid varit snabb.

Europeiska försvarsbyrån EDA inrättades 2004. Den är ett instrument för EU-ländernas försvarsministrar att påverka unionens kapacitetsarbete direkt, utan mellanhänder. Vid sidan av sin huvuduppgift att avhjälpa bristerna i EU:s försvarskapacitet fokuserar EDA på forskningen inom försvarssektorn och utvecklingen av försvarsmaterielmarknaden. Ett av resultaten av detta arbete är bland annat uppförandekoden för upphandling av försvarsmateriel som trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom uppförandekoden öppnas den europeiska försvarsmaterielmarknaden för konkurrens.

Finland har aktivt deltagit i EDA:s verksamhet ända sedan byrån inrättades. I den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen sägs tydligt och klart att EDA är Finlands primära europeiska kanal för internationellt materielsamarbete.

På finska utkommer boken under titeln EU:n tiivistyvä puolustus – Euroopan puolustusvirasto. Boken kan kostnadsfritt beställas på Europainformationens webbplats eller den kan hämtas på Europainformationens kundservicekontor i landskapen.

Presskonferensens program:

13.30 Kaffeservering
13.35 Öppningsanförande, enhetschef Roberto Tanzi-Albi, utrikesministeriet
Bakgrunden till boken, informationsdirektör Jyrki Iivonen, försvarsministeriet
13.45 Försvarsminister Jyri Häkämies anförande
13.55 Pressens frågor till ministern
14.15 Författarna har ordet
14.25 Försvarsindustrins samarbete med EDA, generalsekreterare Henrik Nordell, Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuus r.y.
14.30 Frågor och diskussion

Närmare upplysningar: enhetschef Roberto Tanzi-Albi, tfn 09 1605 5813, 040 551 5787, eller publikationsredaktör Päivi Toivanen, tfn 09 1605 5846, 040 560 9020, utrikesministeriet, eller informationsdirektör Jyrki Iivonen, tfn 09 1608 8200, 040 5680 553, försvarsministeriet